1. Home
  2. Grundkurs för elevhälsoteam
  3. Elevresultat och närvaro

Elevresultat och närvaro

Resultat för enskild elev hittas på elevens resultatsida. Den nås enklast genom att man söker efter eleven i den gula sökrutan under loggan till vänster i Vklass. En alternativ väg är att gå via klassen för att hitta den. Som elevhälsoteam med högre behörighet når du klasserna på skolan via Min skola > knappen Klasser. Du klickar därefter på ”Info & resultat” intill en elev.

På resultatsidan hittar du bland annat (klicka för att läsa mer):

Gör gärna vår korta quiz om bedömningsfunktioner i Vklass samt quizzen om frånvaro för att testa dina kunskaper!

På elevens resultatsida finns även en flik ”särskilt stöd”, där man kan se den enskilda elevens alla pågående och avslutade åtgärder.

Översikter på grupp-/skolnivå

I rapportverktyget hittar du flera rapporter över närvaro och resultat på gruppnivå. Tryck på det lilla kugghjulet längst till höger på skärmen och klicka på Rapporter.

Det finns även översikter på klass- och kurs/ämnesnivå. Gå via Mina skola > knappen Klasser eller Grupper/kurser. Under flikarna Omdömen resp. Resultat i klassen/gruppen hittar du flera översikter.

Använder ni IUP på skolan finns även IUP-översikten på skolnivå under Min skola.

Övningar kring närvarouppföljning

  • Du sitter i samtal med en elev om hur det går i skolan och elevens närvaro kommer på tal. Öppna ”matrisvyn” över elevens frånvaro för att använda i diskussionen.
  • Hur kan man analysera översikten nedan? Diskutera med en kollega.

Diskussionsfrågor

  • Kunskapskravsmatriser, Bedömningsmatriser, Elevlogg, Extra anpassningar och Hittills uppnådda mål eller IUP. Hur skiljer sig dessa åt och hur används de på er skola?
  • Det finns en viktig skillnad mellan anmäld frånvaro och registrerad närvaro/frånvaro. Diskutera detta gemensamt så att ni är överens om vad som gäller.
  • Hur dokumenterar lärarna utvecklingssamtalet på er skola? Diskutera om alla gör på liknande sätt så ni enkelt kan hitta informationen vid behov.