Extra anpassningar

Extra anpassningar är upplagt som en logg för varje elev där man kan lägga in information om de anpassningar som behövs. Varje klasslärare/mentor och kurs-/ämneslärare kan därefter via sina respektive elevgrupper se anpassningar för sin grupp.

Den smidigaste vägen för elevhälsoteamet att nå anpassningar för enskild elev är via resultatsidan för eleven.

Läs mer och titta på filmen om extra anpassningar.

Diskussionsfrågor extra anpassningar

  • Hur/vem lägger till extra anpassningar för en elev och när görs detta? Behövs det rutiner kring det, varför?
  • Hur formuleras de extra anpassningarna så att de är lätta att förstå för både elev, personal och vårdnadshavare?
  • Behöver vi på skolan aktivera funktionen att BankID-inloggning krävs för åtkomst till de extra anpassningarna?
  • Hur jobbar vi vidare med särskilt stöd för våra elever när extra anpassningar inte räcker till?