1. Home
 2. Bedömning / uppföljning
 3. Läxor, prov och uppgifter
 1. Home
 2. Planering och genomförande
 3. Läxor, prov och uppgifter
 1. Home
 2. Kommunikation / information
 3. Läxor, prov och uppgifter

Läxor, prov och uppgifter

Innehåll

I Vklass kan lärare hantera läxor och uppgifter via kalendern. Som lärare kan du lägga upp läxor, prov eller uppgifter genom att klicka på Schema och hålla musen över en lektion, välj valet Lägg till läxa. Du kan också nå funktionen via Mina ämnen/kurser, välj en grupp och klicka på Resultat > Läxor prov > Ny. Filmen nedan visar hur detta går till!

Till läxor/prov/uppgifter kan man koppla olika former av bedömningsfunktioner. En av dessa är koppling av kunskapskrav till uppgiften. Genom att göra detta kan man göra delbedömningar mot kunskapskraven som sedan slår igenom i ämnets/kursens hela kriteriematris.

Att använda denna funktion medför många fördelar för lärare, elever, vårdnadshavare samt skolan som helhet. När lärare lägger upp sina läxor och prov i Vklass får man bland annat tillgång till:

 • En provkalender (provschema) som visar när lärares prov eller uppgifter krockar tidsmässigt.
 • Elever och vårdnadshavare får en snygg sammanställning av samtliga uppgifter i appen.
 • Automatiska notiser i appen för elever samt veckosammanställningar till vårdnadshavare när uppgifter läggs upp.
 • Möjlighet att koppla på uppladdningsfunktion samt plagiatkontroll vid inlämningsuppgifter (kontroll av plagiat kräver Urkund).
 • Ge formativ bedömning på uppgifterna för en enkel översikt över samtliga resultat.

Vår rekommendation är att både grundskolor och gymnasieskolor använder funktionen för att lägga upp läxor och prov i den anpassade kalendern. Det innebär att man bör undvika att kommunicera läxor på övriga sätt, till exempel att maila ut information. Filmen visar hur lärare kan lägga till läxor, prov och uppgifter.

Titta på filmen här för mer info om hur elever lämnar in uppgifter. Använder ni iPad kan du läsa mer här.

Transkriberad film

I denna film ska vi visa hur man skapar läxor, prov och inlämningar i Vklass.
Det kan man göra via Mina ämnen/Mina kurser men även via Schemat.
Går du in via schemat håller du musen över en lektion för att få fram valet Ny läxa/uppgift.
Nu fyller du i de fält som behövs.
Är det en inlämning klickar du för detta i Vklass, då kommer det även ett datum för deadline.
Om din skola har tillgång till plagiatkontroll kan du även få detta kopplat till uppgiften.
Ge en beskrivning, bädda in från Google eller Office365, länkar eller annat material.
Vill du ge bedömning på uppgiften väljer du det.
Du ser även till höger den provkalender som visar de andra uppgifter som eleverna har. Detta för att undvika krockar mellan ämnen.
Du ser ämne samt vilka elever som berörs.
Man kan även koppla en matris till uppgiften. Slutligen klickar du på Spara.
Nu syns uppgiften i kalendern för både dig, eleverna och vårdnadshavarna
Uppgifterna syns även i appen för elever och vårdnadshavare
Har din skola aktiverat de automatiska veckosammanställningarna syns även uppgifterna där.
Klicka på pilen och sedan loggan för att komma tillbaka
Vill du som klasslärare vill se alla läxor och uppgifter klickar du på Min klass och sedan på Klasskalender.
Här syns alla uppgifter och notiser som gäller för en klass oberoende av vem som lagt upp detta i Vklass.
För att redigera en läxa eller uppgift kan du klicka på Mina ämnen och sedan välja en grupp
Klicka på Resultat och Prov, läxor med mera.
Här ser du alla uppgifter som du skapat. Du kan ta bort eller redigera samt se alla inlämningar och ge resultat.
Provkalendern finns även här
Klickar du här kan du ge resultat på uppgifterna samt ladda hem alla inlämningar.
Här ser du även de inlämningar som eleverna gjort på den uppgiften.
Anger du resultat på alla uppgifter kan du se en sammanställning under Alla resultat.

Vanliga frågor

Hur sätter jag en starttid eller ett publiceringsdatum på ett prov/uppgift?

Det är tyvärr inte möjligt. Uppgiften går ut direkt till eleverna när du lägger ut den. Det datum du sätter är motsvarande ”sista inlämningsdatum”, eller då provet skall genomföras.

Hur tar jag bort en läxa / uppgift?

Du kan radera en läxa, prov eller uppgift som du lagt till genom att klicka på den i schemat och sedan klicka på knappen ’Visa alla’. Där kommer du se alla uppgifter i den aktuella kursen/gruppen och kan ta bort de du inte vill ha kvar.

Kan jag redigera elevers inlämnade uppgifter direkt utan att ladda hem dem?

Ja, Office-dokument (Word, Excel, Powerpoint) kan redigeras direkt från elevens inlämnade uppgift via länken Redigera intill filen. Även PDFer kan du lägga kommentarer direkt på via funktionen Annotera. Läs mer.

Kan jag ångra borttagning av en inlämningsuppgift, en fil eller ett Team?

Tyvärr finns det inget enkelt sätt att göra detta. Vi kan återställa en backup och från den plocka ut det specifika arbetet. Det tar vi dock betalt för att göra.

Hur gör jag för att inte använda betygsättning på ett prov eller inlämningsuppgift?

Välj ”Endast omdöme” eller ”Ingen bedömning” när du skapar uppgiften.

Hur aktiverar man Resultatregistreringen i en Inlämningsuppgift, en Läxa eller ett Prov?
Eleverna kan inte skicka in HTML-filer som inlämningsuppgifter?

HTML-filer kan skickas in, men av säkerhetsskäl behöver eleverna först zippa dem.

Kan elever lämna in efter sista inlämningsdatum?

Elever kan alltid lämna in ”direkt i kursen”, dvs lämna in ett dokument utan att koppla det till en specifik uppgift. Denna funktion kan även spärras under knappen Inställningar i din kurs/ämnesgrupp.

Updated on 12 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles