1. Home
  2. Vanliga frågor

Vanliga frågor

Need help in english? Have a look at our FAQ in english.

Vill du sjukanmäla dig eller ditt barn? Läs mer här.

Inloggning och support

Problem med inloggning? Läs mer här, eller vänd dig till din skola/kommun för vidare hjälp.

Jag är vårdnadshavare, hur får jag hjälp/support?

Vänd dig till din skola, ditt barns lärare eller administrationen. Varje skola har personer som är ansvariga för att hjälpa vårdnadshavare med Vklass.

Jag är vårdnadshavare, hur får jag inloggningsuppgifter till Vklass?

Detta delas ut av ditt barns skola/kommun. Ibland är det användarnamn/lösenord och ibland t.ex. BankID eller liknande. Vklass kan och får inte dela ut inloggningsuppgifter.

Kan jag byta användarnamn?

Ja, under ”Mitt konto”/Inställningar och knappen Inloggningsuppg. Dock kan vissa skolor/kommuner ha stängt av möjligheten att göra det. Kontakta då aministratören på skolan.

Jag har glömt mitt lösenord till Vklass!

Lösning: Klicka på Glömt inloggningsuppgifter? och fyll i dina uppgifter.
Om du fyllt i en e-postadress eller mobilnummer kommer ett nytt lösenord att skickas dit.
Har du inte fyllt i epost eller mobilnummer, måste du be en administratör på skolan att hjälpa dig återställa lösenordet.

Jag lyckas inte logga in!

Kontakta din eller ditt barns skola för hjälp med att logga in.

Jag är personal/lärare, hur får jag support?

Kontakta supporten genom att lägga nytt ärende via menyn Hjälp/support i Vklass. Observera att ärenden först hamnar hos de som är supportansvariga lokalt på din skola innan de når Vklass support. Telefonsupport ges till de som är supportansvariga.

SMS från Vklass

Jag har fått SMS från Vklass, men har inga barn som använder det. Hur tar jag bort mitt telefonnummer?

Gå in på www.vklass.se/sms . Där kan du ta bort ditt telefonnummer och då även meddela skolan om att ditt nummer finns inlagt av misstag.

Undervisningsrelaterat

Jag är kopplad till fel kurs eller fel klass!

Då måste du be en administratör på skolan gå in och ändra uppgifterna i det administrativa system skolan använder sig av. Vilket t.ex. kan vara, Edlevo (f.d. Tieto Education), Extens, Procapita eller Alvis.

Elever saknas i min klass/kurs!

Då måste du be en administratör, på skolan, gå in och uppdatera klasskopplingarna för eleverna som saknas i det administrativa system skolan använder sig av. Vilket t.ex. kan vara, Edlevo (f.d. Tieto Education), Extens, Procapita eller Alvis.

Allt material i min kurs har försvunnit?

Det kan bero på att kursen/ämnesgruppen avslutats. Börja därför med att titta under; Mina kurser/ämnen > Gamla kurser/grupper. , om kursen/ämnesgruppen existerar där. Vklass tar aldrig bort något material.

Jag är ny i Vklass och kan inte se mina kurser!

Det beror oftast på att kurserna inte ännu är inlagda i det administrativa system skolan använder sig av. Vilket t.ex. kan vara, Edlevo (f.d. Tieto Education), Extens, Procapita eller Alvis.

Det kan även bero på att kurserna är inlagda med fel datum, be er administratör på skolan dubbelkolla era kurser. Kurser läggs automatiskt in i Vklass 10 dagar, det kan förekomma avvikelser, både mer och mindre, i antalet dagar, innan kursstart, är det tidigare än så?, kan även det vara en anledning till att dina kurser inte syns.

Använder man sig av Edlevo (f.d. Tieto Education) som administrativt system?! Är antalet: 50 dagar.

Mitt schema ser underligt ut! Det är fel eller inga lektioner inlagda.

Du måste be en administratör på skolan gå in och uppdatera i skolans schemaläggningsprogram, vilket t.ex. kan vara, Skola24,, gp-Untis eller TimeEdit.

Kan jag ångra borttagning av en inlämningsuppgift, en fil eller ett Team?

Tyvärr finns det inget enkelt sätt att göra detta. Vi kan återställa en backup och från den plocka ut det specifika arbetet. Denna återställning tar vi däremot betalt för att utföra, eftersom det erfordrar manuell uppsättning, av Tekniker, i Databasen

Hur gör jag för att inte använda betygsättning på ett prov eller inlämningsuppgift?

Välj ”Endast omdöme” eller ”Ingen bedömning” när du skapar uppgiften.

En lärare jobbar på två skolor och ser inte sina scheman i Vklass.

VäljKontrollera så att läraren i Alvis/Edlevo/Extens/Procapita har samma lärarsignatur på båda skolorna.

Vid närvaroföringen, kan t.ex. en idrottlärare skriva kommentarer som (ej deltagi)/(ej ombytt)?

”Det finns ett noteringsfält när man för närvaro. Detta måste däremot aktiveras på skolan för att vara skrivbart.

Datainspektionen tillåter däremot inte fritextkommentarer vid närvarohanteringen, varvid detta inte är något vi rekommenderar att man använder sig av.

När jag skickar mail från Vklass, når de inte vissa vårdnadshavare?

Be vårdnadshavaren titta i sitt SPAM-filter. Mailen kan även i vissa fall stanna tidigare på servernivå och inte ens nå dit. Veckorapporter och nyheter som går ut per mail kan vårdnadshavare även se om de loggar in på Vklass

Var hittar jag klasslistor för utskrift?

Detta finner man via Verktygslådan (Klicka på Kugghjulet, beläget uppe till höger på skärmen), därefter Rapporter och, slutligen, på; Listor. Där finner man ett antal varianter av Klasslistor, vilket man har möjlighet att skriva ut.

Lärarna hos oss lyckas inte lägga in planerad frånvaro/ledighet!

Detta kan bero på inställningarna på skolan begränsar detta. En administratör kan bestämma hur långt framåt/bakåt i tiden som en pedagog kan lägga in frånvaro. Detta görs via; Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration.

Inställningarna för hur många dagars ledighet Lärare kan godkänna görs via; Skoladmin > Skolan > Övrigt > Ledighetsansökan

Elevernas resultat har försvunnit?

I vissa administrativa system byts grupper ut vid terminsskifte, vilket kan göra att resulat hamnar under Mina ämnen > [ Gamla grupper ].

Jag vill lägga in genvägar till funktioner jag ofta använder. Hur gör jag?

Lägg till Snabblänkar! Hittas till höger i Vklass, via kugghjuls-ikonen, i verktygslådan. Där kan du lägga till egna länkar till sidor i Vklass men även sidor på webben. Tips är att gå till sidan du vill ha en länk till, skapa ny snabblänk och välja Aktuell sida.

Kan jag få in mitt schema i mobilen?

Ja, klicka på Schema i menyn och därefter på Prenumerera. Följ därefter instruktionerna.

Varför kan jag inte ta bort lektioner i schemat?

Oftast hänger detta samman med att ditt schema läggs av en schemaläggare på skolan. Det är endast schemaläggaren som kan ta bort dessa lektioner.

Kan jag redigera elevers inlämnade uppgifter direkt utan att ladda hem dem?

Ja. Läs mer här
Du kan även ladda ned ett exempel dokument på redigeringsfunktionen i Vklass, genom att klicka på ikonen nedan.


Kan jag kopiera frågor från ett interaktivt prov?

Ja, du kan återanvända frågor som du eller någon annan skrivit tidigare. Skapa först ett nytt prov och hämta sedan frågor från flikarna ’delade prov’ och ’mina tidigare prov.

Klicka på; Ladda ned, på raden under, för att läsa mer om hur man utför detta.
Ladda ned

När jag ska skriva omdömen står det ämneskod saknas?

Detta händer oftast då man har blockundervisning i NO och SO i mellanstadiet. När en IUP-mall skapas för mellanstadiet så är standardvalet att dela upp NO och SO i sina respektive ämnen. Om ämnesläraren då inte har grupper för varje ämne i blocken kan denne inte skriva omdömen. Se manualerna för mer info.

Hur tar jag bort en läxa/uppgift?

Läxor, prov, inlämningar som du skapat via schermat eller via kursen/ämnesgruppen tar du bort på samma sätt. Öppna kursen/ämnesgruppen, fliken resultat, Prov, läxförhör, laborationer m.m., Ta bort intill en uppgift. Eller gå via uppgiften i schemat och klicka på ”Visa alla”.

Var ser jag en översikt över en elevs frånvaro/närvaro?

På elevens resultatsida, t.ex. via Min klass > Info & resultat intill eleven, eller genom att klicka på eleven i frånvaroregistreringen på lektionen och därefter på knappen ”Resultat”.

Kan jag skapa egna halvklass eller helklassgrupper?

Lärare kan själva skapa elevgrupper under Mina ämnen/kurser > Skapa grupp/Lägg till ny kurs. Alternativt i funktionen Team/Samarbetsgrupper.

Var hittar jag funktionen för ledighetsansökan?

Myndig elev/klasslärare/mentor hittar funktionen under Min klass > Verktyg > Ledighetsansökan.

På vilka sätt kan jag arbeta med bedömningsmatriser?

Matriser kan kopplas till ett prov/läxa/uppgift, till en pedagogisk planering eller till en ämnesgrupp/kurs.
Läs mer här om hur du kan arbeta med Bedömningsmatriser.

Jag saknar ett Google Workspace konto?

Kontakta din systemadministratör för mer information om Google Workspace.

Jag ser fel årskurs i kriteriematrisen för mitt ämne.

I matrisen går det att byta årskurs. De flesta matriser finns för åk 3, 6 och 9. Den årskurs du senast valt kommer vara förvald nästa gång du öppnar matrisen.

Kan jag lägga till lektioner eller ändra bland lektionerna i mitt schema?

Alla lärare kan lägga till lektioner i schemat själva. Detta används när extralektioner eller schemabrytande aktiviteter erfordras i undervisningen. Oftast hanteras däremot Grundschemat av en Schemaläggare och det kan inte ändras.

När kan vi registrera nationella prov i Vklass?

Om skolan valt att använda Vklass till det?! Lägger ni in resultaten via Mina ämnen/kurser och fliken Resultat i en grupp/kurs. Mallen för resultaten, vilken vi erhåller från SCB, kommer på plats strax innan det är dags att skriva in resultaten.

Jag är både lärare/personal och vårdnadshavare. Hur kommer jag åt information om mitt barn?

När du loggar in i Vklass, får du valet om du vill logga in som Personal eller Vårdnadshavare. Du kan som personal även gå via ”Mitt konto” och där logga in på ditt Vårdnadshavarekonto.

Varför kommer inte bedömningarna med när jag skriver ut en matris?

I din webbläsares utskriftsfunktion brukar det finnas en ruta för att ”skriva ut bakgrundsfärger”. Säkerställ att denna är markerad.

Du kan även ladda ned ett dokument, vilket visar hur man utför detta, genom att klicka på ikonen nedan.


Eleverna kan inte skicka in HTML-filer som inlämningsuppgifter?

HTML-filer kan skickas in till Vklass, men av säkerhetsskäl behöver eleverna först zippa (komprimera) dem först.

Jag ser fel elever i frånvaroanmälda elever på startsidan?

Eleverna här visas baserat på vilka elever du har i grupper under ”mina ämnen/kurser” eller i din klass.
Om du föregående år skapat egna grupper, under Mina ämnen/kurser, men inte avslutat dessa? Kommer du fortsättningsvis, även, få upp dessa elever på startsidan.
Avsluta, därför, dina gamla egenskapade grupper, vilka du skapat själv, genom att sätta ett Slutdatum som ligger bakåt i tiden för att lösa detta.

Hur tar jag bort gamla Bedömningsmatriser?

Under Mina kurser/ämnen > välj ämnesgrupp > Redigera (knappen) kan du gå in och ta bort eller ändra i dina gamla matriser.

Filer och Filstorlek

Hur stora filer kan jag ladda upp i Vklass?

Följande gäller för filer och storleken på en fil.
En enskild Fil får vara max:
80 MB (Vklass Skola)
49 MB (Vklass Förskola/Fritids, Appen och Vårdnadshavare)

Antalet filer man kan ladda upp? Är i princip hur många man vill, där man har möjlighet att ladda upp filer som användare.

Administrations relaterat

Jag har fått ett mail med information om att en person fått felaktiga SMS från Vklass. Varför? Vad ska jag göra?

Sådana mail skickas automatiskt när en person via www.vklass.se/sms anmäler sitt mobilnummer. Det rör sig då oftast om en vårdnadshavare som registrerat ett felaktigt nummer i Vklass eller bytt nummer utan att ändra det i Vklass. Då finns risken att SMS om t.ex. frånvaro går till fel person. Har skolan Extens/Procapita bör man även kontrollera där så att det felaktiga numret inte finns kvar. Man bör även be vårdnadshavaren lägga in sitt riktiga mobilnummer i Vklass.

En förälder har fått SMS om ogiltig frånvaro trots att eleven inte har någon ogiltig frånvaro?

Ogiltig frånvaro kan ändras. Om den ändras till giltig eller närvaro efter kl 17 har SMS, et redan hunnit skickas.

Om skolan löpande under dagen, var 5:e eller 15:e minut, skickar ut SMS när elever får ogiltig frånvaro?! Är det högst troligt att läraren inte hinner korrigera frånvaron innan SMS, et distribuerats ut till föräldrarna.

Rapporter om ogiltig frånvaro via SMS når inte vårdnadshavarna?

Börja med att kontrollera att föräldrarna har korrekta mobilnummer inlagda. Kontrollera även skolans inställningar då det är vanligt att man har inställt att rapport ska gå via e-post i första hand.

Jag har fått ett mail med information om att en person fått felaktiga SMS från Vklass. Varför? Vad ska jag göra?

Sådana mail skickas automatiskt när en person via; www.vklass.se/sms , anmäler sitt mobilnummer. Det rör sig då oftast om en vårdnadshavare som registrerat ett felaktigt nummer i Vklass eller bytt nummer utan att ändra det i Vklass. Då finns risken att SMS om t.ex. frånvaro går till fel person. Har skolan Alvis/Edlevo/Extens/Procapita bör man även kontrollera där så att det felaktiga numret inte finns kvar. Man bör även be vårdnadshavaren lägga in sitt riktiga mobilnummer i Vklass.

En förälder får felmeddelande i telefonen för frånvaroanmälan.

Oftast handlar detta om att man knappat in fel personnummer. Personnumret ska anges med 10 siffror och med formen: ÅÅMMDDNNNN.

Var hittar jag en elevs schema?

Via elevens profilsida. Där finns en länk ”Schema” som visar elevens personliga schema.

Kan jag skriva ut en sida i Vklass?

Även om det inte finns en skriv ut knapp på sidan kan du alltid använda webbläsarens funktion för att skriva ut. Hittas ofta under menyn Arkiv > Skriv ut,
Sökvägen kan variera beroende på vilken webbläsare du använder.

Hur kommer jag åt mina gamla händelser?

Händelser är aktuella notiser om sådant som precis hänt i Vklass. Syftet med funktionen är att meddela om det mest aktuella, därför försvinner händelser löpande.

Kan föräldrar se tidigare veckors veckosammanställningar?

Ja, under menyvalet Veckorapporter hittas detta när föräldrar loggar in.

Hur mycket kostar det att skicka SMS?

50 öre/SMS

Vi har Google Apps. Kan jag få min mail direkt i mobilen?

Ja. Använd de inloggningsuppgifter som du fått skickad som ett Vklassmeddelande när skolan började med Google Apps. Sök på ”google apps konto skapat” i dina meddelanden.

Mitt namn eller min titel är fel!

Då måste du be en administratör, på skolan, gå in och ändra uppgifterna i det administrativa system skolan använder sig av. Vilket t.ex. kan vara, Edlevo (f.d. Tieto Education), Extens, Procapita eller Alvis.

Kan jag byta namn på mitt Team?

Det är av säkerhetsskäl inte möjligt för elever att göra detta! Utan det är endast lärare, eller administrativ personal, som kan göra det. Inne på Teamet klicka på; Ändra, och under rubriken; Beskrivning, kan man ändra namnet samt beskrivningen på det.

Hur tar jag bort ett Team av olämplig karaktär?

Be en administratör på skolan logga in som användaren, vilken skapa Teamet, och ta bort det.

Funktioner har ändrats, försvunnit eller tillkommit i Vklass. Vad har hänt?

Vi gör kontinuerligt uppdateringar av Vklass. Större uppdateringar informeras om via mail till skolan administratörer samt som nyhet på förstasidan för alla användare. Under Hjälp/Support kan man läsa om alla förändringar som skett i senaste versionen av Vklass. Klicka på knappen ”Nytt i Vklass”.

Kan jag testa allt i demoskolan?

Ja, majoriteten av alla funktioner i Vklass är aktiverade i våra demoskolor. Du kan ta bort och lägga upp material hur du vill.

Hur skriver jag ut inloggningsuppgifter till nya användare?

En administratör kan göra detta via Skoladmin > Nya konton och sedan fliken för föräldrar, lärare eller elever. Man kan även läsa mer om detta i denna kunskapsartikel

Hur ser jag mina skickade meddelanden?

Klicka på Meddelanden och sedan den gröna rutan som det står Mapp: Osorterade och olästa. Där kan du välja mappen Skickat.

I Vklass Förskola/Fritids är sökvägen för de skickade meddelandena denna. Klicka på ikonen innehållandes 3 x 3 rader med fyrkanter,, vilken är belägen uppe till höger på skärmen, därefter på; Meddelanden. Fortsätt sedan, genom att klicka på mapp ikonen innehållandes ett vitt [ v ], beläget till vänster om Texten; Inkorg, därefter på Skickat.

Kan jag skapa egna mappar för mina meddelanden?

Ja. Klicka på Meddelanden och sedan den gröna rutan som det står Mapp: Osorterade och olästa. Högerklicka sedan på ”Personliga mappar” och välj Ny mapp. Du kan sedan markera meddelanden och flytta dem till dina mappar.

I Vklass Förskola/Fritids utför man detta på följande sätt. Klicka på ikonen innehållandes 3 x 3 rader med fyrkanter,, vilken är belägen uppe till höger på skärmen, därefter på; Meddelanden. Fortsätt sedan, genom att klicka på mapp ikonen innehållandes ett vitt [ v ], beläget till vänster om Texten; Inkorg, därefter på Skapa mapp. Därefter kan du markera meddelanden och flytta dem till din mapp/dina mappar.

Hur kan vi ge en person med skyddad identitet ett konto i Vklass?

Rent principiellt ska personer med skyddad identitet inte finnas registrerade i datasystem. Däremot finns vissa alternativ, då det kan vara olika från fall till fall. Läs mer om detta i denna kunskapsartikel.

Jag uppdaterar snabblänkar på skolan men de ändras inte!

Snabblänkarna, precis som en hel del annat, lagras tillfälligt i din webbäsarhistorik (de s.a.s. ”cache, as”). Det gör att dina ändringar kanske inte slår igenom på en gång.

Min profilbild uppdateras inte när jag laddar upp en ny!

OBS! Detta är, numera, enbart aktuellt för elever.

Detta då personal, kan byta profilbild i Vklass version två (2), vardagligt benämnt; – Förskola/Fritds, utan att behöva få bilden godkänd.

Dels måste alla profilbilder godkännas av en administratör på skolan. Om du sedan tidigare haft en profilbild och laddar upp en ny kan du även uppleva att den inte ändras. Profilbilder ”cache, as”, dvs mellanlagras tillfälligt, det innebär att det kan ta en stund innan den nya bilden syns.

Inga kurser importeras från Alvis/Edlevo/Extens / Procapita. Vad är fel?

Vid terminsstart brukar du behöva göra en manuell synkronisering utan spärrar. Observera även att kurser/undervisningsgrupper inte visas i Vklass förrän 10 dagar innan start. Det kan förekomma avvikelser, både mer och mindre än dessa 10 dagar, i antalet.

Använder man sig av Edlevo (f.d. Tieto Education) som administrativt system?! Är antalet: 50 dagar.

Alla personer finns inte med när jag ska skriva ut inloggningsuppgifter?

Elever, klasser och grupper kommer in i Vklass tidigast 10 dagar innan start om du synkroniserar mot Extens/Procapita. Elever, lärare och vårdnadshavare kan även haft konto tidigare i Vklass och ska då använda de inloggningsuppgifter de har sedan tidigare. Det kan förekomma avvikelser, både mer och mindre än dessa 10 dagar, i antalet.

Använder man sig av Edlevo (f.d. Tieto Education) som administrativt system?! Är antalet: 50 dagar.

Kan jag skapa ett kalendarium bara för lärarna?

Ja, gör ett Team/Samarbetsgrupp för lärarna på skolan och lägg till händelser i kalendern där.

Kan jag se ett Klasschema?

Nej, I Vklass visas, enbart, personliga scheman. För att se ett Klasschema får man titta på schemat för en elev i klassen.

Hur hittar jag resultat för tidigare elever på skolan?

För administratörer finns en funktion att söka bland tidigare elever på skolan.

Hur ser jag när en vårdnadshavare senast var inloggad?

Administratörer gör det enklast genom sök via Skoladmin > Användare. Mentor ser det på elevens resultatsida, klicka på knappen ”Vårdnadshavare”.

Kan vårdnadshavare skicka meddelande till personalen på skolan?

Ja.
När de skickar meddelanden från Vklass, går dessa som e-post till personalen de skickat till. Personalen får även en notis om detta i Vklass.

Kan vi på skolan ha en egen mall för våra pedagogiska planeringar?

Ja, en administratör på skolan kan via Skoladmin > Underhåll skapa en eller flera mallar för era pedagogiska planeringar!

Kan vi på skolan anpassa menyerna, ikonerna, i den s.k. vänstermenyn i Vklass?

Ja.
En administratör på skolan kan hantera vad som ska synas i menyn under Skoladmin > Gränssnitt.

Kan jag se alla Team/Samarbetsgrupper på skolan?

Ja.
En administratör kan se alla Team/Samarbetsgrupper på skolan. Administratören kan hantera, oftast överta Ägande rollen för ett, eller ta bort inaktuella Team/Samarbetsgrupper. Funktionen för detta, finner man via Skoladmin > Underhåll > Hantera Team kopplade till skolan.

Finns det en mobilapp för Vklass?

Ja.
Sök efter Vklass i Apples App Store eller Google Play-butiken.

Kan jag byta användarnamn?

Ja.
Under Mitt konto > Inställningar och knappen [Inloggningsuppgifter].
Vårdnadshavare har möjlighet att ändra användarnamn, genom att klicka på sitt namn, beläget uppe till höger på skärmen, Inställningar < Ändra användarnamn.
Däremot kan vissa skolor/kommuner ha stängt av möjligheten att göra det för användarna. Kontakta då administratören på skolan.

Vad betyder det att en e-postadress inte är verifierad?

Det betyder, kort och gott, att Vklass, med 100 % säkerhet har fått bekräftat att e-post når fram till e-postadressen. Därför att användaren inte verifierat detta. Däremot kommer Vklass fortsätta skicka e-post till e-postadressen och användaren tar troligen emot dem precis som vanligt.

Vad betyder det att en e-postadress är verifierad?

Att användaren tagit emot ett verifieringsmejl och att i mejlet klickat på en länk för att bekräfta att mejlet nått fram. I och med detta, kan Vklass säkert säga att e-post når användaren.

En användare får inte någon e-post som skickas genom Vklass!

Be, då, användaren att kontrollera sitt spamfilter och att det tillåter e-post från noreply@vklassmail.com, skola@vklassmail.com, veckobrev@vklassmail.com och ledighetsansokan@vklassmail.com. Om användaren har Office365/Outlook/Hotmail? Finns en brevlåda som heter ”Övrig e-post” eller ”Clutter”. Här kan det också inkomma e-postmeddelanden, be därför användaren att kontrollera även denna inkorg med jämna mellanrum.
Läs mer här om hur användaren kan hantera sin e-post .

En användare ser fel veckonummer i appen (iOS)!

Det kan bero på användarens språkinställning i Appen. Här kan användaren t.ex. ha Amerikansk inställning. Då börjar veckan på söndagar och veckonumret kan då visas fel.

Buggar och utvecklingsidéer

Vissa problem kan du lösa genom att tömma cachen/webbläsarhistoriken i din webbläsare.

Jag har hittat en bugg!

Rapportera gärna till om om du tror att du hittat ett fel i Vklass. Lägg ett nytt ärende under Hjälp/support och beskriv noga hur du gjorde för att orsaka felet. Tack för din hjälp! Detta gäller personal/elever, är du vårdnadshavare kontaktar du ditt barns skola.

Jag har en idé om en ny funktion i Vklass!

Kul! Lägg ditt förslag som ett nytt utvecklingsärende under Hjälp/support. Var noga med att beskriva vad det är du tänkt dig så andra förstår. Vi läser alla förslag! Detta gäller personal/elever, är du vårdnadshavare kontaktar du ditt barns skola.

Funktioner har ändrats, försvunnit eller tillkommit i Vklass. Vad har hänt?

Vi gör kontinuerligt uppdateringar av Vklass. Större uppdateringar informeras om via mail till skolan administratörer samt som nyhet på förstasidan för alla användare. Under Hjälp/Support kan man läsa om alla förändringar som skett i senaste versionen av Vklass. Klicka på knappen ”Nytt i Vklass”.

Updated on 17 november, 2023

Was this article helpful?