Avslut och utvärdering

Efter det att alla åtgärder avslutats så skall beslut tas om att avsluta åtgärdsprogrammet som helhet. Som vanligt görs detta genom klick på knappen ”Dokument”. Se filmen om särskilt stöd för mer info om hur det går till.

Genom att läsa igenom och analysera de utvärderingar som skrivits av ansvariga personer på varje åtgärd kan den som är ansvarig för elevärendet/elevhälsoteamet skriva en utvärdering av åtgärdsprogrammet.

Diskussionsfrågor

  • Ansvarig för elevärendet sammanfattar utvärderingen av alla genomförda åtgärder. Finns det något särskilt man bör tänka på i hur man formulerar sig? Kan man kopiera in utvärderingarna av varje åtgärd direkt in i utvärderingen av åtgärdsprogrammet som helhet?
  • Hur arbetar ni internt på skolan med information till berörda lärare efter avslutat åtgärdsprogram?