Uppföljning

Rektor och elevhälsoteam har via fliken ”Ärenden” under Särskilt stöd i Vklass tillgång till skolans alla pågående elevärenden. Ett tips för att följa upp dessa är att använda möjligheten att sortera kolumnerna på önskade  värden, eller använda rutan ”Filtrera” för att välja ut bara vissa ärenden. Det kan t.ex. vara en viss elev, en specifik klass eller ”Avslutad” för att bara se de ärenden som stängts.

Vid läsårsslut brukar man vilja avsluta eller besluta om att fortsätta alla pågående åtgärdsprogram på skolan. Gör gärna detta till en del av era rutiner vid läsårsslut.