1. Home
  2. Testa dig själv!
  3. Quiz om bedömnings-/omdömesfunktioner

Quiz om bedömnings-/omdömesfunktioner

Testa vad du kan om bedömning/omdömen i Vklass eller ta chansen att lära dig lite mer. Gör vårt quiz om just bedömningsfunktioner i Vklass.

Bedömningsquiz

 Det finns flera olika sätt att jobba med bedömning/omdömen i Vklass. Hur mycket känner du till om dessa olika funktioner?

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles