1. Home
 2. Bedömning / uppföljning
 3. IUP i Vklass, omdömen och framåtsyftande planering

IUP i Vklass, omdömen och framåtsyftande planering

IUP i Vklass, eller stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen, utgår från Skolverkets stödmaterial bestående av omdömesblanketter och blanketter för framåtsyftande planering. Läs mer om detta på Skolverkets hemsida.

Vill man på skolan använda dessa funktioner, men ännu inte ser dem i Vklass, kan de aktiveras av en administratör på skolan under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration. Kryssa där i rutan om IUP. Läs mer om administratörsinställningar för bedömning här.

Längst ner finns en film som visar hur detta fungerar.

Såhär gör du – klasslärare

Omdömesblanketten

 1. Klicka på Min klass
 2. I listan över elever hittar du två val, Omdömen och Planering. Dessa motsvarar Skolverkets blanketter med samma namn. Börja med att klicka på Omdömen.
 3. Första gången du klickar här, får du valet att ”Skapa en IUP”. Syftet med detta är:
  • Du väljer en datumperiod för när de aktuella omdömena gäller. Förslagsvis Vårterminen 2015 eller kanske Läsåret 14-15.
  • Du väljer även vilken ämneslista för dina elever. Detta görs för att avgöra vilka ämnen som ska synas i blanketten och som du därmed ska kunna skriva omdömen i. Oftast avgörs detta av stadium/skolform, men undantag finns. T.ex. om du vill ha blockläggning av SO/NO i åk 4-6 väljer du ett val i listan där det står ”med NO/SO som block”.
  • Ämneslista/skolform anger alltså endast vilka nationella ämnen man vill ska ingå i IUPn. Förskoleklassen har inga nationella ämnen så därför är detta inte riktigt tillämpligt där. Alternativet för förskoleklassen är annars att välja åk 1-3 i listan.
  • När du fyllt i dessa inställningar får du valet att kopiera samma inställningar till alla elever i klassen.
 4. Du kan nu fylla i omdömen för alla ämnen kopplat till varje elev. Om en ämneslärare fyllt i något omdöme för eleven i sitt ämne kommer det omdömet att synas här. Här finns även en ruta för ”Skolans insatser”.
 5. Längst ner på omdömesblanketten väljer du publiceringsdatum. Standard är att omdömesblanketten är dold för vårdnadshavare/elever. Välj här förslagsvis ett publiceringsdatum strax innan utvecklingssamtalet.

Framåtsyftande planering

 1. Klicka på Min klass
 2. Välj Planering intill en elev
 3. Här syns ett antal frågeställningar. Om skolan valt en egen mall för detta med egna frågeställningar är det dessa som syns. Har skolan flera mallar kan du välja vilka frågeställningar som ska användas. Fyll i frågorna.
 4. Längst ner hittar du publiceringsinställningar. Detta är samma inställningar som för omdömesblanketten. Valt publiceringsdatum publicerar alltså både Omdömen och Framåtsyftande planering.

Översikt över klassens resultat

Längst upp på sidan ser du hur många elever som har en aktuell IUP just idag samt hur många av dessa som är publicerade. D.v.s. hur många av klassens föräldrar kan se omdömesblanketten och den framåtsyftande planeringen för deras barn. Länken ”Visa alla…” leder till en lista över dina elever i klassen som även innehåller valda publiceringsinställlningar. Här kan du välja att publicera alla IUP:er på en gång.

Under fliken IUP-översikt i klassen hittar du en tabell över alla ämnen som eleverna i din klass läser. I tabellen visas även hur många elever i klassen som har Otillräckliga, Godtagbara eller Mer än godtagbara kunskaper i respektive ämne. Tabellen visar även hur många elever i klassen som ännu inte fått något omdöme i ämnet.

Du kan här klicka på ett ämne för att få fram en lista på eleverna i klassen och deras respektive omdöme i det valda ämnet.

Elever med flaggan Otillräckliga kunskaper markeras alltid med rött.

Såhär gör du – ämneslärare

För att du som ämneslärare ska kunna fylla i omdömen för eleverna i ditt ämne så krävs att klassläraren för skapat en IUP för eleverna i klassen. Det är även klassläraren som väljer när IUPn ska publiceras för föräldrar och elev.

 1. Klicka på Mina ämnen
 2. Välj din ämnesgrupp.
 3. Välj fliken Resultat
 4. Klicka på Omdömen (IUP)
 5. Du kan nu fylla i omdömen för ämnet kopplat till varje elev. När du sparar kommer dina omdömen synas i klasslärarens översikter.

Rektor

Den enklaste ingången för rektor är via ”Min skola”. Där finns en flik som heter ”IUP översikt” och som fungerar på ungefär samma sätt som för klasslärare, som beskrivs under rubriken ”Översikt för klasslärare” längre upp. Här väljer man som rektor ett datum då IUP:erna på skolan var aktiva, t.ex. mitten på höstterminen, och läget som det var då kommer att visas i tabellen. Vill man veta vilka klasser resultaten i ett visst ämne avser, klickar man på ämnet.

Det finns även en rapport som heter ”IUP utskrift” i rapportverktyget. Denna visar fullständiga IUPn (omdömen + framåtsyftande planering) elev för elev.

Film

Vanliga frågor

Vad är dolda ämnen i en IUP?

Dolda ämnen är sådana som du inte vill att elev/vårdnadshavare ska se, även om IUPn är publicerad. En IUP består av en standardlista på ämnen, där bl.a. ämnen som modersmål och svenska som andraspråk ingår. Inte alla elever läser ju dessa ämnen och därför finns möjligheten att dölja dem.

Endast ett fåtal ämnen (eller inga alls) syns i IUPn för elev/vårdnadshavare.

Det kan bero på att det finns dolda ämnen i elevens IUP. Titta under Min klass > Bedömning intill eleven. Ämnen med grå bakgrund är dolda och visas inte för elev/vårdnadshavare även om IUPn är publicerad.

Kan jag ändra rubrikerna i den framåtsyftande planeringen?

Ja, skolan/kommuen kan ställa in vilka rubrikerna i framåtsyftande planeringen ska vara. Kontakta supporten med era önskemål så hjälper de er vidare.

När jag ska skriva omdömen står det 'ämneskod saknas'?

Detta händer oftast då man har blockundervisning i NO och SO i mellanstadiet. När en IUP-mall skapas för mellanstadiet så är standardvalet att dela upp NO och SO i sina respektive ämnen. Om ämnesläraren då inte har grupper för varje ämne i blocken kan denne inte skriva omdömen. Se artikeln ovan för mer info.

När ämneslärare ska skriva omdömen står det 'Ingen aktuell IUP finns'?

Det beror på att den/de eleverna inte har någon nu gällande IUP. En IUP måste skapas av en klasslärare och gäller under en given tidsperiod (se ovan hur man gör).

Jag har en länk 'Historik' intill omdömet, men när jag trycker där finns ingenting?

Under historik hittar du ändringshistorik i den nu öppna och aktuella IUPn. Historik från föregående terminers/läsårs IUPer hittas på elevens resultatsida eller under fliken ”Omdömen” i klassen.

Sidan låser sig i vissa webbläsare?

Detta kan bero på vissa ”extensions”/tillägg i framförallt Google Chrome. Kan även förekomma i andra webbläsare. Pröva att stänga av extensions/tillägg i din webbläsare. Vi har särskilt upptäckt att tillägget Claro Read brukar orsaka fel på sidan IUP-omdömen. 

Hur ser vårdnadshavaren en publicerad IUP?

Alla skriftliga omdömen syns på resultatsidan, både via appen eller via inloggning på webben. Den framåtsyftande planeringen kommuner under 2020 visas i den gamla resultatsidan. Den når vårdnadshavare via Resultat > Ta mig till gamla resultatsidan. På den sidan klickar man på Resultat > Visa översiktsvy > Visa detaljerat.

Updated on 12 april, 2022

Was this article helpful?

Related Articles