1. Home
 2. Grundkurs för elevhälsoteam
 3. Särskilt stöd
 4. Förutsättningar för att komma igång

Förutsättningar för att komma igång

Denna sida behandlar de delar som vi förutsätter finns på plats innan du går igenom kursen. Rubrikerna nedan beskriver de delar som sätts upp under ett införande av processen särskilt stöd i Vklass.

Mallar för blanketter/dokument

Det finns fem blaketter som ligger till grund för dokumentationen och processen:

 • Utredning och pedagogisk bedömning av elevs behov av särskilt stöd
 • Beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram
 • Beslut om åtgärdsprogram för en elev i behov av särskilt stöd
 • Beslut om fortsatt åtgärdsprogram med nya åtgärder
 • Beslut om att avsluta åtgärdsprogram

Fyra av blanketterna bygger på Skolverkets blankettmallar, som kan hittas här. Den femte, ”Beslut om fortsatt åtgärdsprogram med nya åtgärder” är specialanpassad för Vklass.

Design på samtliga dessa blanketter bestäms av huvudmannen. Alla skolor under huvudmannen har samma utseende på blanketterna.

Mallarna kommer att successivt under processen med ett elevärende bli ifyllda dokument som slutprodukter som lagras/arkiveras och delges vårdnadshavare och elev.

Frågeformulär

Frågeformulär är anpassade digitala formulär som fylls i under den pedagogiska kartläggningen. Det kan vara frågor om berörd elev till undervisande lärare, till eleven själv, till vårdnadshavare, till mentor etc. Antal olika typer frågeformulär och innehållet i formulären är anpassat av huvudmannen och samma formulär gäller för samtliga skolor under huvudmannen.

Behörigheter

Grundläggande behörighet för elevhälsoteamspersonal rekommenderas vara ”SchoolStudentAdvisor”. Detta ger tillgång till samtliga elever på skolan och alla elevernas resultat och närvaro samt inblick i modulen för särskilt stöd.

För att särskilt stöd-processen ska fungera behöver man på skolan även tillsätta rollerna elevhälsoteam och/eller processledare (en eller flera personer) i Vklass. Detta är personer som kommer driva elevärenden framåt. Tilldelning av dessa roller kan en Vklass-administratör på skolan göra.

Inloggning

För att komma åt modulen särskilt stöd krävs ett extra inloggningssteg med Mobilt BankID. Det innebär att all personal som skall jobba med processen behöver kunna logga in med Mobilt BankID.

Övrig information

Utöver ovanstående punkter är det viktigt att känna till följande förutsättningar:

 • Elever och vårdnadshavare har inte tillgång till någon funktion i modulen. Det innebär att de inte kan se flaggor, beslut eller ärenden i Vklass. Det går heller inte att skicka formulär direkt till elever och vårdnadshavare.
 • Då modulen bygger på Skolverkets allmänna råd finns det vissa steg som är obligatoriska. När man startar en utredning måste man tex ange ansvarig person. En dokumenterad åtgärd måste även ha en ansvarig. Det finns fler likande krav och man kan inte gå vidare utan att genomföra dessa steg.
 • Under utredningsfasen går det bra att radera hela ärendet i tidigt eller sent skede. Men så fort man klickat på ”Dokument” och gått vidare till beslut om åtgärdsprogram kan man inte längre radera ärendet. Det går heller inte att ändra i beslutsdokument som redan skapats i Vklass. Det man istället får göra är att avsluta ärendet och skapa ett nytt ärende.

Diskussionsfrågor

 • Har ni definierat vilka på skolan som ska vara elevhälsoteam och/eller processledare – dvs vilka som ska driva elevärenden framåt?
 • Vet ni i elevhälsoteamet vem som är Vklass-administratör och har behörighet att ge er rätt behörigheter i systemet?
 • Hur har ni löst det med BankID åtkomst för den personal som behöver det?