1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Min klass / mentorskap

Min klass / mentorskap

Som mentor/klasslärare har du ett antal funktioner under Min klass som stödjer dig i ditt arbete att följa upp och hålla koll på dina mentorselever.

Klasslärare/mentor är du i Vklass för de elever du hittar under menyvalet ”Min klass”. Den viktigaste skillnaden i behörigheter mellan elever du ser här är att du har tillgång till elevernas samtliga resultat och närvarostatistik i samtliga ämnen/kurser. Som ämneslärare/kurslärare i de grupper du hittar under ”Mina kurser/ämnen”, har du endast behörighet till elevernas resultat/närvaro i de ämnen/kurser du undervisar i.

Funktioner i Min klass

Via den eller de klasser du når under ”Min klass” kan du navigera till dina elevers personliga resultatsida. Klicka på Info & resultat intill en elev i listan. Här når du resultat och närvaro för eleven i elevens samtliga ämnen.

Under fliken Omdömen hittar du översiktsvyer för de omdömesfunktioner som är aktiverade på din skola. Även under fliken Verktyg finns en resultatöversikt som ger en snabb bild av läget i klassen just nu.

Andra funktioner som ofta används som du hittar i klassen är; Utvecklingssamtalsbokning, Ledighetsansökan och frånvaroanmälan.

För uppföljning av närvaro finns två vanligt använda funktioner i klassen. Den ena är en inställning du kan göra i klassen där för att aktivera att du får en Händelse i Vklass varje gång en av dina elever i klassen får ogiltig frånvaro på en lektion. Denna inställning hittas under knappen Rapporter. Den andra är funktionen frånvarovarningar, som nås via knappen Frånvarovarn.

Mentorselever

Vissa skolor har aktiverat en funktion för att förutom klasserna även visa särskilda mentorselever. Dessa hittas i såna fall under menyvalet ”Min klass”, och sedan via valet ”Mina mentorselever”.

Ofta används denna funktion för att ge elevassistenter eller liknande personal ökad behörighet till ett fåtal elever. 

För de elever du har under ”mina mentorselever” gäller samma behörigheter som för de elever som finns under klassen. Det är just behörighetsstyrningen som är huvudsyftet med funktionen ”mina mentorselever”.

Funktioner som du hittar för dina mentorselever är kommunikation, frånvaroanmälan och möjlighet att nå elevernas resultatsida.

För att aktivera funktionen för mentorselever på er skola om den inte redan finns behöver du kontakta Vklass-ansvarig i din kommun/organisation.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles