1. Home
  2. Grundkurs för elevhälsoteam
  3. Kommunikation för elevhälsoteamet

Kommunikation för elevhälsoteamet

Vi rekommenderar att begränsa kontaktvägarna och bestämma sig för några få huvudspår för att skapa tydlighet. Detta bör ni göra till en viktig del i er minsta gemensamma nämnare!

Kommunikation både internt (elever & lärare) och externt (vårdnadshavare) kan ske på flera olika sätt. Ett av de rekommenderade sätten när man vill nå grupper av användare är att lägga upp Nyheter i Vklass. Som elevhälsoteam med högre behörighet kan du nå specifika klasser via Min skola > knappen Klasser, eller (beroende på behörighet) lägga upp nyheter för hela skolan under Min skola.

Ett annat sätt för elevhälsoteam att informera i kollegiet kan vara att skapa ett Team för all personal, eller att medlemmar ur EHT deltar i olika arbetslagsteam. Då kan man göra diskussionsinlägg och följa arbetet i arbetslagen. Läs mer om Team.

För kommunikation med enskilda elevers vårdnadshavare kan e-post eller SMS användas. Kontaktuppgifter hittas på elevens resultatsida, knappen ”Vårdnadshavare”. Alternativt via elevens klass, fliken Kommunikation > Skicka e-post.

När du känner att du har koll på kommunikationsvägar i Vklass, gör vårt quiz för att testa dina kunskaper!

Diskussionsfrågor

  • Vilka funktioner kommer ni i huvudsak att använda på er skola för kommunikation internt (lärare & elever) resp. externt (vårdnadshavare)? Har ni några riktlinjer kring hur dessa funktioner ska användas för att det ska bli tydligt för mottagarna av informationen?
  • Vad har ni för förväntningar på att Vklass skall underlätta för er i kommunikationen med vårdnadshavare? Vad behöver ni göra för att dessa förväntningar ska infrias?