Checklista efter kursen

Testa dina kunskaper i Vklass genom att checka av om du kan nedan punkter!

Jag kan…

Hitta till en enskild elevs resultatsida.

Titta i en klass och i en kurs/ämnesgrupp för att se vilka elever som finns där samt vem deras lärare är.

Skapa en extra anpassning för en elev.

Läsa alla extra anpassningar för en viss elevgrupp/klass.

Skicka ett meddelande till en viss elevs vårdnadshavare

Lägga ut information till en hel klass/grupp.

Starta ett elevärende (utredning) utifrån en elevs flaggningar.

Skicka ett frågeformulär i den pedagogiska kartläggningen till en eller flera lärare.

Tilldela en åtgärd till en person.

Ta beslut (producera blanketten) för att avsluta ett åtgärdsprogram.