1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

 Vi har inga kända driftstörningar i Vklass.


För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.