1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

Vi har inga kända driftstörningar.


2021-12-02 23.00

Betyg och kunskapsmatriserna bör åter vara tillgängliga.

Vi har inga kända driftstörningar.

2021-12-02 16.15

Det är för tillfället bekymmer med att komma åt att hantera Betyg (lärare och admin) och Matriser.

Tekniker har funnit bekymret och jobbar aktivt med att lösa det.

Vi har inga andra kända driftstörningar.

2021-12-02 15.30

Det är för tillfället bekymmer med att komma åt att hantera Betyg (lärare och admin) och Matriser. Felsökning pågår.


Vi har inga andra kända driftstörningar.

2021-11-29 07.00

Vi har under helgen rullat över till vårt nya certifikat i vår SAML SP. Detta nya certifikat har varit publicerat ett tag, men det kan finnas kunder som inte läst in det nya certifikatet. Om någon kund har problem med SAML inloggning nu så måste man läsa om vårt metadata för att det skall fungera igen. Vårt nya metdata är publicerat både i vår egen SAML SP samt i Skolfederation.


2021-11-24 08.00

Det är för tillfället bekymmer med att komma åt att hantera skolnyheter via Min skola.
Man kan komma åt nyheterna via Skoladmin – Skolan – Skolnyheter

För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.