1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

Inga kända driftstörningar,

Lösning för puschnotiser till Android telefoner är nu publicerad.


2024-06-24, kl 09:30

Känd driftstörning att pushnotiser för Android inte vill fungera. Det beror på att Google lagt ner en äldre version av deras push API som vi använde. Vi har bytt till deras nya API, men push-notiserna verkar inte levereras ändå. Vi kommer fortsätta felsöka för att åtgärda detta under veckan.

…….

För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.