1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

Just nu inga driftstörningar i Vklass

2021-03-02, kl 09:45

Det går återigen att logga in på Vklass efter ett driftstopp på 15 minuter.

2021-03-02, kl 09:25

Vi felsöker just nu en driftstörning som påverkar inloggningen för användare. Informationen uppdateras.

..

2021-03-01, kl 10.40

Sedan 09:30 kan användare logga in på Vklass igen. Däremot får vissa användare upp en delvis engelsk meny. Detta fel är åtgärdat, men kan tänkas hänga kvar för vissa användare under förmiddagen.

2021-03-01, kl. 09.00

Vi har identifierat problemet. Fel med en nätverkslänken som påverkar möjligheten att använda Vklass. Vi beklagar de problem som har uppstått.

Vi arbetar aktivt med att lösa driftstörningen och uppdaterar kontinuerligt information här.

2021-03-01, kl. 06:50

Just nu har användare svårigheter att nå vklass.se för att logga in. Gäller både personal och vårdnadshavare. Vi beklagar driftstörningen och jobbar på en snabb lösning.


För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.