1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

2019-11-12 – ”Resultat” för vårdnadshavare fungerar igen.

2019-11-12 – Problem med funktionalitet kopplat till filarkiv i Vklass. Problemet beräknas vara löst 13/11


För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.