1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation


Vklass utsätts dagligen för cyber attacker. Vårt säkerhetsverktyg Baffin Bay som vi använder oss av för att skydda Vklass och dess användare kan blockera ett antal funktioner tillfälligt. Exempelvis skapa supportärende, ladda upp filer för användare.

Vi jobbar på att lösa den uppkomna situationen.

Vi har inga andra kända driftstörningar.För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.