1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

Vi har inga kända driftstörningar i Vklass.

2021-09-13 18:00

Den automatiska synken är fortfarande ur bruk.
Vi jobbar aktivt med att återställa den.

En aktiv åtgärd som vi har gjort är att manuellt startat synk mot elevregister på alla skolor inkluderat synk mot schema.

2021-09-13 16:00

Den automatiska synken har inte gått som den skall i helgen och är för tillfället ur bruk.
Veckorapporterna har under helgen inte heller levererats via e-post som sig bör.
Vi jobbar aktivt med att återställa detta.

Vi har i övrigt inga kända driftstörningar i Vklass.


För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.