1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

Just nu har vi ett högt inflöde av ärenden. Därav har supporten hög belastning och vi ber er att ha överseende med detta.
Tack!
Vi på Vklass

…….

Vklass har inga kända driftstörningar.

…….

För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.