1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

Just nu, inga driftstörningar i Vklass


För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.