1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

2024-02-21 09:00

Vi har inga kända Driftsstörningar i tjänsten.2024-02-21 08:50

Att Checka- in och ut Barn/Elever fungerar nu som det ska.

2024-02-21 08:00

Det är för närvarande problem med att checka- in och ut barn/elever i förskola och fritids.

Tekniker arbetar med att åtgärda den uppkomna situationen.

…….

För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.