1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

2023-03-08 11.55

Alla synkar mot elevregister och schema har nu gått igenom (de stickprov som vi har undersökt).

2023-03-08 08.45

Natten till idag har synken elevregister och schema stått stilla. På grund av det har tekniker startat om tjänsterna och de synkar som skulle ha gått i natt körs nu.
Vklass kommer under närmaste timmen att vara segt.
För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.