1. Home
  2. Driftinformation

Driftinformation

Vi har inga kända driftstörningar.För förberedelser inför och stöd under större driftstörningar har vi utformat en handlingsplan vid större fel och driftsavbrott. Upplever du åtkomstproblem till Vklass kan du även läsa i den för hjälp med felsökning.