Fortsatt åtgärdsprogram

När ett åtgärdsprogram närmar sig avslut och utvärdering kommer man ibland fram till att en eller flera åtgärder skall fortsätta löpa under ytterligare en period. De allmänna råden säger då att man utvärderar, avslutar och startar nytt åtgärdsprogram.

Som alternativ till detta finns funktionen för ”beslut om fortsatt åtgärdsprogram med nya åtgärder”.

Genom att redigera en befintlig åtgärd och sätta status ”Fortsatt” på den, eller genom att lägga till en ny åtgärd i elevärendet kommer Vklass känna av att man önskar ta beslut om fortsatt åtgärdsprogram. Så efter man gjort ändringar bland åtgärderna, klickar man på Dokument för att producera beslutsunderlaget för fortsatt åtgärdsprogram.

Observera att alla ändringar som görs bland åtgärderna måste följas av ett beslut om fortsatt åtgärdsprogram. Du kan naturligtvis göra flera ändringar och sedan besluta om alla samlat. Så länge man inte avslutat samtliga åtgärder kommer beslutet som dyker upp när man trycker på ”Dokument” i elevärendet alltid vara baslut om fortsatt åtgärdsprogram.

Diskussionsfrågor

  • I vilka lägen anser ni det befogat att använda funktionen ”fortsatt åtgärdsprogram” istället för att avsluta åtgärdsprogrammet och starta ett nytt baserat på ny utredning?
  • Och när bör ni avsluta åtgärdsprogrammet och istället starta ett nytt?
  • Hur ofta genomför ni utvärderingar av pågående åtgärdsprogram där ni tar beslut om att fortsätta/avsluta? Krävs det ändringar i åtgärdsprogrammet för att ta beslut om att fortsätta?