1. Home
  2. Grundkurs för elevhälsoteam
  3. Särskilt stöd
  4. Åtgärdsprogram med digitala åtgärder

Åtgärdsprogram med digitala åtgärder

När utredningen är klar och man bestämt sig för att eleven är i behov av särskilt stöd skall ett åtgärdsprogram upprättas och beslut om det nya åtgärdsprogrammet tas.

I Vklass så skapar man digitala åtgärder kopplade till åtgärdsprogrammen. Vad detta innebär är att kopplat till beskrivningen av åtgärden sätter man ett datum för utvärdering samt kopplat en ansvarig person. Den ansvarige personen kan vara vilken personal som helst på skolan. Det kan bara finnas en (1) ansvarig för varje åtgärd.

När en åtgärd skapas kommer den ansvarige personen få en notis om detta under Händelser i Vklass. Alla som är ansvariga för åtgärder kan när som helst klicka på Särskilt stöd i menyn och titta under fliken ”Tilldelat mig” för att se vilka åtgärder de ansvarar för.

Efter det att man lagt till en eller flera åtgärder så går man vidare i elevärendet och tar beslutet om att skapa ett åtgärdsprogram med de tillagda åtgärderna.

Se mer i särskilt stöd filmen om hur du gör för att skapa åtgärder i ett åtgärdsprogram.

Diskussionsfrågor

  • När ni satt en ansvarig för en åtgärd, vem följer upp att personen faktiskt genomför åtgärden? Hur ger ni stöd och support till de som blir ansvariga för åtgärder?
  • Vilka kan sättas som ansvariga för åtgärder? Har dessa fått utbildning i vad det innebär och hur de följer upp arbetet samt skriver utvärdering av åtgärden när det är dags?
  • Hur länge kan ett åtgärdsprogram löpa innan det behöver utvärderas? Vad har ni för policy på skolan/kommunen?
  • Hur arbetar ni internt på skolan med information till berörda lärare efter upprättat åtgärdsprogram?