1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Hittills uppnådda mål

Hittills uppnådda mål

Innehåll

Hittills uppnådda mål är en funktion för att vid löpande tillfällen under kursens gång registrera resultat för alla elever. Detta i form av en flaggning om elevens måluppfyllelse samt en fritextkommentar. Det kan vara i slutet av varje genomfört moment eller vid varje terminsslut. Syftet är att enkelt kunna följa alla elevers måluppfyllelse i kursen och i rapporter se vilka elever som eventuellt riskerar att inte nå målen.

Rapporten ”Elever som riskerar att inte uppnå målen” baseras på de flaggningar kursläraren satt i Hittills uppnådda mål.

Om Hittills uppnådda mål är aktiverade på skolan hittas dessa under dina respektive kurser, fliken Resultat.

Vanliga frågor

Jag saknar en elev i listan när jag ska göra ett omdöme.

De elever du ser på första sidan över httills uppnådda mål är sådana som redan har ett omdöme skrivet. Klicka på knappen ’Registrera nya hittills uppnådda mål’ för att skapa nya omdömen för elever som inte har några. Se även filmen.

Målen ser olika ut på olika ställen?

Varje målformulering finns i en längre och en kortare version. Det är fortfarande samma mål men den kortare versionen används när utrymme behöver sparas.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles