Flaggningar

Flaggningar kan genomföras av klasslärare/mentor samt av kurs-/ämneslärare. De gör detta via sin respektive klass eller kurs/ämnesgrupp. Intill varje elev i deras elevlistor har de en knapp ”Flagga”. Läraren kan skriva en kommentar till flaggningen som elevhälsoteamet sedan kan se.

Samtliga flaggningar dyker upp under första fliken i ”Särskilt stöd”. Här kan elevhälsoteamet se dessa överskådligt och besluta hur de skall hanteras.

Detta är det första steget in i processen. Så för att starta ett elevärende och en utredning och pedagogisk kartläggning av en elev krävs att det finns minst en flaggning.

Läs gärna artikeln om hur lärare skapar flaggningar.

Diskussionsfrågor

  • Flaggningar kan all personal göra på alla elever de har tillgång till. Hur har ni utbildat lärarna i vad flaggningar är och hur de ska användas? Är detta förankrat i organisationen? Vem ansvarar för att kollegiet löpande utbildas i detta?
  • Hur hanterar ni ”felaktiga” flaggningar eller flaggningar ni inte anser vara grund för att starta en utredning? Hur meddelas läraren som gjort flaggningen? Skapas extra anpassningar och av vem?
  • Hur hanterar ni pågående åtgärdsprogram som fanns på skolan innan ni började använda Vklass som digitalt stöd för detta?