1. Home
  2. Grundkurs för elevhälsoteam

Grundkurs för elevhälsoteam

Kursen behandlar några av de viktigaste funktionerna i Vklass för elevhälsoteam:

  • Elevresultat och närvaro
  • Extra anpassningar
  • Processen för särskilt stöd – åtgärdsprogram

Kursen är anpassad för personal inom elevhälsoteamet, men kan till delar även innehålla matnyttig information för rektorer och mentorer. Kursen fokuserar till största delen kring särskilt stöd vilket förutsätter att den funktionen är aktiverad. Har man inte den funktionen kan man använda övriga delar av kursen ändå.

Mer om extra anpassningar och särskilt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten har en bra onlineutbildning om just extra anpassningar.

Vi rekommenderar även Skolverkets studiepaket.

Processen för särskilt stöd i Vklass bygger på Skolverkets allmänna råd. Dessa kan vara bra att ha tillhands under kursen.

Kursens uppbyggnad

Utbildningen är uppbyggd på liknande sätt som en vanlig grundutbildning går till i ett införande. Skillnaden är att du fritt kan navigera mellan de olika ämnesområdena i menyn, hoppa över sådant du redan kan och genomföra kursen i egen takt. Kapitlen består som regel av:

  • Kort introduktion, hänvisningar till filmer och fördjupande artiklar
  • Tips på övningar att genomföra själv och i grupp
  • Diskussionsfrågor som ni kan ta upp i elevhälsoteamet.
  • Ibland förkommer också en testa-dig-själv quiz

Vi rekommenderar att kursen genomförs av elevhälsoteamet gemensamt. På så vis kan ni utnyttja diskussionsfrågorna och hjälpa varandra att komma vidare!

Navigera mellan de olika ämnesområdena i menyn till höger.