1. Home
  2. Tjänstekatalog

Tjänstekatalog

Som kund i Vklass finns ett flertal olika tjänster att beställa vilka presenteras nedan. Klicka på den tjänst du är intresserad av att läsa mer om.

Det är endast organisationsadministratörer som kan göra beställningar. Beställningar görs genom att skapa ett ärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör beställningar i Vklass.


Betygshantering

Med Vklass betygshantering effektiviserar och kvalitetssäkrar vi hela betygsprocessen. Processen sträcker sig från pedagogens betygsregistrering till…

BI-verktyg

Vklass har integration mot ett flertal olika BI-verktyg (Business Intelligence). Integrationen gör att verksamheten får lättillgänglig tillgång till olika slags rådata… 

Digitala samtycken

Vklass digitala samtycken är utvecklat för att erbjuda en rättssäker och smidig hantering av samtycken inom samtliga skolformer. Den digitala hanteringen ersätter manuell pappershantering…

Dugga

Fördelarna med integrationen mot Dugga är många, både för elev och pedagog. När integrationen är uppsatt syns Dugga som ett val för digital inlämning när pedagogen skapar en uppgift, läxa eller ett prov i Vklass…

Elevadministrativa system

Vklass har integration mot samtliga elevadministrativa system vilka omfattar allt från personuppgifter till kurser och ämnesgrupper… 

Federerad inloggning

Vklass har stöd för federerad inloggning, både via Vklass med BankID och Freja eID samt via kunds SAML2 IDP…

Google Workspace

Genom integrationen mot Google Workspace skapas många fördelar för kunder som arbetar i Google-verktyget. Till exempel kan pedagoger koppla dokument och pedagogiska planeringar mellan Vklass och Google Drive… 

Inspera

När integrationen är uppsatt syns Inspera som ett val för digital inlämning när pedagogen skapar en uppgift, läxa eller ett prov i Vklass… 

Lägga till enheter

I takt med att en kommun eller organisation växer kan behovet uppstå av att utöka verksamheten med fler enheter. Vklass bistår med att hantera det, både på förskola och skola… 

Länkar i Vklass huvudmeny

I Vklass huvudmeny finns det möjlighet för organisationen att lägga till länkar till externa webbplatser. Den här funktionen underlättar för användare att snabbt få tillgång till dessa platser…

Matsedel

Vklass har integration mot de externa tjänsterna Mashie och Skolmaten. Tack vare integrationen synkroniseras matsedeln automatiskt till Vklass…

Microsoft teams

Med Vklass integration mot Microsoft Teams öppnas en mängd fördelar som underlättar arbetet för både elever och pedagoger. Integrationen är mycket uppskattad då den kan nås från båda verktygen…

Ouriginal

Genom integrationen mot Ouriginal (tidigare kallad Urkund) når pedagoger plagiatverktyget direkt i Vklass… 

Schemaprogram

Vklass har integration mot schemaprogrammen Skola24, Untis och TimeEdit. Tack vare schemaintegrationen… 

Skolform

Vklass stödjer administration från förskola upp till vuxenutbildning. Att använda Vklass för samtliga skolformer i organisationen har många fördelar…

Skolon

Tack vare vår integration mot Skolon kan både pedagoger och elever med enkelhet nå verktyget direkt i Vklass. Genom integrationen ges möjlighet att länka material från Skolon direkt till uppgifter i Vklass… 

Särskilt stöd

Modulen Särskilt stöd i Vklass är ett processtöd för hantering av åtgärdsprogram i utredning, aktivt åtgärdsprogram och utvärdering av åtgärdsprogram. Verktyget ger en samlad yta för samtliga delar i processen vilket skapar en tydlig översikt… 

Uttag av rådata

En mycket uppskattad tjänst som Vklass erbjuder är möjligheten att ta ut rådata för ett flertal olika områden. Bland dessa finns till exempel betyg, frånvaro och information baserat på kön och ålder…

Vklass Praktik

Vklass Praktik är en mobilapplikation som kvalitetssäkrar och underlättar hela processen kring prao, APL och LIA på grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola…

Återläsning och rensning av data

Om en användare i Vklass av misstag har raderat en fil eller ett team går det att göra en återläsning. Efter återläsningen är filen eller teamet återställd i Vklass. Vklass erbjuder även manuell rensning av diverse data från…

Överlämningar

Modulen Överlämningar i Vklass är ett digitalt processverktyg som underlättar och kvalitetssäkrar överlämningar av viktig barn- och elevinformation mellan förskole- och skolenheter i organisationen. Den sorterar och rättighetsstyr överlämningar baserat på elevens nya skol- och klasstillhörighet… 

Så här gör du en beställning

För att göra en beställning skapar du ett nytt ärende i Vklass. I rullistan för ärendetyp klickar du på…