Utvecklingssamtal

Bokning men också genomförande av utvecklingssamtal är en viktig del i Vklass. Bokningsfunktionen handlar framförallt om att minska administrationen och snabba upp kommunikationen med vårdnadshavarna.

Läs mer om hur bokning av samtal går till i Vklass.

Genomförande av samtal

Under genomförandet av samtalet finns det flera funktioner i Vklass som kan användas.

En viktig utgångspunkt är resultatsidan i Vklass. Som mentor/klasslärare når du denna via Min klass > ”Info & resultat” intill en elev i listan. Är du ämneslärare kan du istället öppna upp din ämnesgrupp, klickar på ”Elever”i det gröna fältet för att fälla ut listan med alla elever. Där når du resultatsidan via länken ”Resultat”.

Titta på filmen för elever hur resultatsidan fungerar. Sidan fungerar på samma sätt för personal och vårdnadshavare.

Samtalet ska naturligtvis också dokumenteras. Detta kan göras på flera sätt.

Ett vanligt i grundskolan är att använda den framåtsyftande planeringen, enligt Skolverkets blankett. Denna hittas via Min klass > ”Planering” intill en elev i listan. Se mer om hur den fungerar här.

Ett alternativ till den framåtsyftande planeringen som ofta används på gymnasieskolor är att använda elevloggen. I denna kan bedömningar och överenskommelser dokumenteras.

Diskussionsfrågor

  • Gällande samtalsbokning, om ni jämför med hur detta gått till innan ni började med Vklass, ser ni några tidsvinster och var nånstans ligger dessa främst?
  • Hur tänker ni på skolan kring dokumentation av samtalet? Är det den framåtsyftande planeringen eller elevloggen som kommer passa er bäst?
  • Vårdnadshavare har via sin inloggning alltid tillgång till resultatsidan på samma sätt som personal och elever. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med detta?
  • Hur kan man använda elevens resultatsida i utvecklingssamtalet?
  • Självskattningar i matriser och elevloggen, två funktioner där eleverna kan vara aktiva i reflektioner kring sitt lärande. Har ni tips/tankar/idéer om arbetssätt för elevdelaktighet?