Hittills uppnådda mål

Funktionen används framförallt på gymnasiet och ibland på högstadiet. För yngre åldrar, se IUP och skriftliga omdömen. 

Hittills uppnådda mål är en funktion för att löpande sätta en måluppfyllelseflagga på eleverna, så att man enkelt kan följa upp detta på klass-/skol-/kommun-nivå.

Många gånger används funktionen också för att informera elever och vårdnadshavare om ”F-varning”.

Läs texten och titta på filmen om Hittills uppnådda mål.

Diskussionsfrågor

  • Hur arbetade ni med detta innan ni skaffade Vklass? Vilka blir de stora skillnaderna?
  • Ställer rektor/kommun krav på att funktionen skall användas för uppföljning centralt? Vad ser ni för värden i detta? Behövs särskilda rutiner för att det ska fungera?
  • Funktionen används ibland bara till att informera elever/vårdnadshavare om att de riskerar få F i kursen. Hur skulle detta kunna användas hos er?