Läxor, prov, uppgifter

Dessa skapas med fördel via schemat! Det ger en smidig överblick samt en snabb väg för att skapa nytt.

Se mer om hur det går till här.

Övningar

  • Via schemat, skapa en ny läxa/uppgift genom att hålla musen över en lektion. Notera Provschemat som syns när du skapar uppgiften.
  • Klicka på uppgiften du skapat, som hamnar längt upp i schemat på vald dag.
  • Klicka på knappen Resultat för att testa att lägga in lite resultat för några elever. Denna finns bara om du aktiverat någon form av omdömen på uppgiften.
  • Leta upp uppgiften via din ämnesgrupp (Mina ämnen i vänstermenyn), fliken Resultat.
  • Notera att du även kan skapa uppgifter via ämnesgruppen, ifall du saknar lektioner i ditt schema.

Diskussionsfrågor

  • När det gäller denna funktion, vad behöver ni vara överens om på er skola (eller t.o.m. i kommunen) för att information om läxor/prov/uppgifter skall blir tydlig och strukturerad till vårdnadshavare och elever?
  • Har ni en policy om att eleverna får ha max 2 prov i veckan? Provschemat kan användas för att följa upp detta. Men kan det riskera bli huggsexa om provtiderna vissa veckor? Vem har rätten till en provtid om flera lärare lägger in proven ungefär samtidigt? Vad är förutsättningarna för att ni ska få ett bra fungerande provschema på er skola?
  • Vilka olika typer av bedömningsfunktioner ser ni att ni kommer använda kopplat till uppgifter och vad ser ni för vinster med dessa?