Kunskapskravsmatriser och bedömningsmatriser

Det finns två olika typer av matriser i Vklass, bedömningsmatriser och kunskapskravsmatriser. Hur förhåller sig dessa till varandra och måste vi välja att använda den ena eller andra eller kan vi använda båda parallellt. Hur undviker vi begreppsförvirring när vi pratar om olika matriser? Titta igenom filmer och text på resp. sida ovan och återkom därefter till denna sida för vidare diskussion med dina kollegor.

Övningar

  • Gör en bedömning i en kunskapskravsmatris i ett av dina ämnen för en enskild elev.
  • Gör samma bedömning för alla elever i den klassen/gruppen. (massbedömning)
  • Koppla en bedömningsmatris till en planering. Utgå från en matris i matrisbanken.

Diskussionsfrågor kunskapskravsmatriser

  • Är matriserna summativa eller formativa? Eller både och, motivera.
  • Hur kan vi enas kring en gemensam definition av färgerna (vit, grön, gul, röd).
  • Hur ska man tänka med publiceringsfunktionen? Ska matriserna alltid/aldrig vara publicerade? Hur ofta ska man publicera? Kan funktionen användas på olika sätt?
  • Hur sköts överlämningar på mellan olika skolformer eller mellan olika lärare på samma skola idag? Kan matriserna användas? Hur?

Diskussionsfrågor bedömningsmatriser & kunskapskravsmatriser

  • Är bedömningsmatriserna summativa eller formativa? Eller både och, motivera.
  • Är det nån skillnad mellan bedömningsmatriser/kunskapskravsmatriser avseende om de är formativa/summativa?
  • Tror ni att ni i huvudsak kommer använda kunskapskravsmatriser eller bedömningsmatriser? Vad är anledningen?