Nyheter

Nyhetsfunktionen är den mest använda funktionerna för att nå ut med viktig information till vårdnadshavare, men även för informationsspridning internt på skolor (till elever/personal).

Se mer om hur den fungerar.

Övningar

  • Skapa en nyhet i din klass eller i en av dina ämnesgrupper. Du hittar funktionen nyheter under fliken Kommunikation.
  • Titta på hur din nyhet visas på din startsida (klicka på loggan uppe i vänstra hörnet för att nå startsidan).
  • Har du fler nyheter på din startsida. Under varje nyhetsrubrik ser du i vilken grupp nyheten är publicerad. Titta igenom ditt flöde av nyheter och försök reda ut varför du ser just dessa nyheter. Hittar du alla grupper där nyheterna är publicerade?

Diskussionsfrågor

  • Hur undviker vi ”information overload”? Hur används funktionen så att flödet av nyheter inte blir för långt att scrolla igenom och information därmed missas?
  • Nyheter kan inte bara användas som kommunikation med vårdnadshavare utan man kan även tänka sig flera pedagogiska användningsområden tillsammans med eleverna. Spåna idéer!
  • Hur ska ni använda start- och slutdatum på nyheterna? Motivera.
  • Diskutera några exempel på bra information som skulle kunna skickas ut som en ”nyhet”.