1. Home
  2. Grundkurs grund- och gymnasieskola
  3. Kommunikation med vårdnadshavare

Kommunikation med vårdnadshavare

Kommunikation med vårdnadshavare kan ske på många olika sätt. Vi rekommenderar att begränsa kontaktvägarna och bestämma sig för några få huvudspår för att skapa tydlighet. Detta bör ni göra till en viktig del i er minsta gemensamma nämnare! Funktioner vi gärna ser att man i huvudsak utnyttjar:

  • Nyheter
  • Läxor, prov, uppgifter
  • Utvecklingssamtalsbokning

Börja med att titta på den övergripande filmen om kommunikation.

I kapitlen under denna sektion finns därefter detaljer kring flera olika kommunikationsvägar. Läs på om dem och återkom gärna därefter till denna sida för fördjupad diskussion om hur ni kan göra på er skola.

När du känner att du har koll på kommunikationsvägar i Vklass, gör vårt quiz för att testa dina kunskaper!

Övningar

  • Du vill informera hela din klass om några viktiga saker kring klassresan ni ska åka på. Vilken funktion är bäst till detta? Motivera.
  • När klassresan så småningom närmar sig vill du skicka en påminnelse om vilka tågtider som gäller till föräldrarna. Hur gör ni detta på lämpligast vid? Motivera.

Diskussionsfrågor

  • Vilka funktioner kommer ni i huvudsak att använda på er skola? Har ni några riktlinjer kring hur dessa funktioner ska användas för att det ska bli tydligt för mottagarna av informationen?
  • Vad har ni för förväntningar på att Vklass skall underlätta för er i kommunikationen med vårdnadshavare? Vad behöver ni göra för att dessa förväntningar ska infrias?