Schemat som utgångspunkt

Ditt schema (som egentligen ska ses som en kalender) hittar du via menypunkten Schema i vänstermenyn. Schemat är en utmärkt utgångspunkt i Vklass och brukar vara det första de flesta både elever och lärare klickar på när de kommer in i Vklass.

Läs mer om hur schemat fungerar här.

Titta igenom kapitlen under denna sektion och återvänd därefter hit för att genomföra några övningar och ta upp diskussionsfrågorna med dina kollegor!

Övningar

  • Längst upp kan du bläddra mellan olika veckor. Pröva detta.
  • Håll musen över en lektion. Registrera närvaron på kursen, gör detta för ett par kurser framöver. Sätt gärna ogiltig och giltig frånvaro på någon elev någon gång eller sen ankomst.
  • Ställ in en lektion. Hur kan de olika orsakerna användas? Diskutera med en kollega.
  • Gå tillbaka och ändra närvaron på en lektion.
  • När du är inne på Schema kan du även snabbt skicka meddelande till eleverna, redigera lektionsinformation eller gå direkt till kursen. Håll bara musen över den aktuella lektionen. Pröva detta.

Diskussionsfrågor

  • Håller du med om att schemat blir en naturlig utgångspunkt, kanske det första klicket när man loggar in i Vklass? Motivera
  • På vilka sätt kan ni utnyttja schemat i er pedagogiska vardag tillsammans med eleverna?