Minsta gemensamma nämnare

Det är bra att sätta upp ett policydokument för skolans ”minsta gemensamma nämnare”. Dvs en lägstanivå som sätter förväntningar hos personal, elever och vårdnadshavare kring vad Vklass skall användas till på er skola. Denna lägstanivå är i princip en lista på funktioner eller processer som alla på skolan ska använda Vklass till. Det är med fördel en ganska kort lista, och vill några lärare göra mer än så ska det naturligtvis vara OK.

Läs mer om detta här.

På ovan sida finns även filen ”Vklass årshjul” att ladda hem. Den kan ni använda på skolan som avstämning under ert första år med Vklass. Den hjälper er att bland annat besvara och diskutera frågorna; Är alla med på tåget? Hur kan vi utveckla vår användning? och mycket mer.

Denna kurs kommer ge er en god överblick över vilka funktioner som finns i Vklass och hur de kan användas. När ni är färdiga med utbildningen kan ni återvända till ert arbete med ”minsta gemensamma nämnare” och besluta om den slutliga utformningen av dokumentet!

Diskussionsfrågor 1

  • Vilka system har du använt innan Vklass och hur använde du de systemen?
  • Vad saknade du i dessa system, resp. vad tyckte du var riktigt bra?
  • Har du tidigare följt någon ”minsta gemensamma nämnare” eller liknande policy? Hur såg den ut?

Det är ofta bra att titta på vad man kommer från för erfarenheter. Alla går in i det nya med olika förväntningar och tankar om vad ett system som Vklass är bra/dåligt på. Det är lika bra att få upp detta direkt för att kunna hitta arbetssätt i Vklass som på bästa sätt matchar förväntningarna. 

Diskussionsfrågor 2

  • Vad tycker ni är viktigt (viktigast, lista gärna i prioritetsordning) att få ut av Vklass?
  • Hur tror ni vårdnadshavare kommer använda Vklass? Vad är viktigt för dem?
  • Hur kan ni utveckla en ”minsta gemensamma nämnare” utifrån detta och som passar er verksamhet?

Prioritera bland funktionerna. Kanske är det värt att börja med några få och sen göra en plan för hur fler kan implementeras successivt. Vad är er utgångspunkt i valet av ”minsta gemensamma nämnare”? Ett tips kan vara att utgå från vårdnadshavarperspektivet i valet av funktioner och hur dessa ska användas!