1. Home
  2. Grundkurs grund- och gymnasieskola

Grundkurs grund- och gymnasieskola

Välkommen till Vklass onlineutbildning för grund- och gymnasieskolor!

Denna kurs är en guide till att komma igång med Vklass och kan användas som komplement i ett införande, som utbildning av ny personal på skolan eller ifall du vill friska upp dina egna kunskaper.

Utbildningen är uppbyggd på liknande sätt som en vanlig grundutbildning går till i ett införande. Skillnaden är att du fritt kan navigera mellan de olika ämnesområdena i menyn, hoppa över sådant du redan kan eller inte tänkt använda och genomföra kursen i egen takt. Kapitlen består som regel av:

  • Kort introduktion, hänvisningar till filmer och fördjupande artiklar
  • Tips på övningar att genomföra själv och i grupp
  • Diskussionsfrågor som ni kan ta upp på ett arbetslagsmöte eller prata om i mindre grupper.
  • Ibland förkommer också en testa-dig-själv quiz

Vi rekommenderar att kursen genomförs av flera personer gemensamt. På så vis kan ni utnyttja diskussionsfrågorna och hjälpa varandra att komma vidare!

Efter du gått igenom hela kursen kan du testa dina kunskaper om Vklass i

Det Stora Vklass-Quizzet!

Navigera mellan de olika ämnesområdena i menyn till höger.