1. Home
  2. Planering och genomförande
  3. Boka utvecklingssamtal V1

Boka utvecklingssamtal V1

OBS: Sedan 6 januari 2021 har funktionen uppdaterats med ett nytt gränssnitt. Du når funktionen via Min klass > Utvecklingssamtal > Gå till nya sidan för utvecklingssamtal. Det nya gränssnittet möjliggör även att du kan dokumentera samtalet samt låta elever och vårdnadshavare förbereda samtalet. Klicka här för att komma till manualen för den nya funktionen.

Utvecklingssamtal – gammalt gränssnitt

Det går också bra att använda funktionen i det befintliga gränssnittet. Manualen nedan förklarar hur.

Utvecklingssamtalstider läggs upp i en klass (under menyn ”min klass”) och tiderna är kopplade till denna klass. Är det flera lärare i klassen kan man välja vilken lärare som är ansvarig för respektive tid. Det kan endast vara en ansvarig lärare per tid.

Efter du lagt upp bokningsbara tider rekommenderar vi att du lägger ut en nyhet i klassen med inbjudan till utvecklingssamtalet. Det går inte ut någon automatisk notis när du lagt upp nya tider.

Filmen visar hur det går till att lägga upp bokningsbara tider för utvecklingssamtal samt att boka in elever/vh på dessa.

Vanliga frågor

Vad händer om jag är lärare i flera klasser och lägger upp samma tid i flera klasser?

Då riskerar du få dubbelbokningar. Utvecklingssamtalstiderna är endast kopplade till klass och tar tyvärr inte hänsyn till att du som person har flera tider i olika klasser.

Går det ut meddelande med automatik till vårdnadshavare när jag lagt upp tider?

Nej. Vårdnadshavarna kan se tiderna direkt efter du lagt upp dem om de loggar in, men de får ingen automatisk notis. Vi rekommenderar att du lägger upp en nyhet med inbjudan till samtal och information om att tider finnas att boka in sig på.

Updated on 5 januari, 2021

Was this article helpful?

Related Articles