IUP och skriftliga omdömen

Funktionen används framförallt på grundskolor. Se Hittills uppnådda mål för mer gymnasiefokuserad funktion. 

Följ upp dina elever i enlighet med Skolverkets blanketter för IUP. Detta används som underlag inför/efter utvecklingssamtalet samt som uppföljning på skol- och kommunnivå.

Se mer om hur det går till här.

Övningar

  • Starta upp en ny IUP-omgång för hela din klass.
  • Registrera ett omdöme som ämneslärare.
  • Titta på översikten i klassen. Vad kan du se och dra för slutsatser? Klicka in i ett ämne för att se detaljer på elevnivå.

Diskussionsfrågor

  • Hur arbetade ni med detta innan ni skaffade Vklass? Vilka blir de stora skillnaderna?
  • Hur fördelas arbetet mellan ämneslärare och mentor/klasslärare?
  • Hur man tänker kring dessa funktioner skiljer sig åt mellan olika stadier i grundskolan och beror bland annat av om betyg sätts eller inte. Hur ser det ut på just er skola?