Team (samarbetsyta)

I Vklass finns en funktion som heter Team. Det är samarbetsytor som vem som helst kan skapa och bjuda in kollegor för diskussioner och delning av material.

Vi rekommenderar att varje skola har ett team för personal för att föra diskussioner och uppmuntra till kollegialt lärande.

Läs mer om team.

Övning!

Under genomförandet av denna kurs, skapa ett team endast för kursdeltagarna och utnyttja det till gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyten. Använd gärna teamets diskussionsyta för att skriva ner era egna tankar kring de diskussionsfrågor som återkommer i kursen!

Diskussionsfrågor

  • Hur bygger vi upp vår struktur med Team på skolan? Ska varje arbetslag ha ett team? Finns det fler naturliga grupperingar?
  • Finns det risk för att vi får för många diskussionsytor? Vad kan vi göra åt det?
  • Deltagare i Team kan komma från flera olika skolor, till och med över kommungränser! Finns det andra skolor i er närhet eller som ni har samarbeten med som det kan vara värt att skapa en digital mötesplats för?