1. Home
  2. Grundkurs grund- och gymnasieskola
  3. Övergripande bild av Vklass

Övergripande bild av Vklass

När man loggar in i Vklass ser man sin startsida. Här finns ett personligt nyhetsflöde med information riktad till mig. Det finns en topp-meny ”den personliga menyn”, där jag bland annat kan se det senaste som hänt. Och så finns det en vänstermeny där det mesta av innehållet i Vklass finns.

Börja med att titta på filmen Introduktion till Vklass, som riktar sig till personal.

Vklass för elever ser i princip likadant ut som för personal, naturligtvis med vissa behörighetsskillnader. Titta gärna även på introduktionsfilmen för elever.

Det finns också en app till Vklass! I den kan du få pushnotiser (pling i telefonen) på vissa saker, t.ex. när en nyhet publicerats. Ladda hem appen (sök på ”Vklass” i App Store eller Google Play) och titta på filmen om hur appen kan användas.

Övning!

  • Logga in i Vklass med ditt konto.
  • Titta under dina inställningar så att e-post och mobilnummer stämmer. Se över dina inställningar.
  • Pröva att skicka ett meddelande till en eller flera kollegor. Besvara en kollegas meddelande.

Diskussionsfrågor

  • Hur kan ni använda appen kontra. webbinloggningen?
  • Kommunikation mellan kollegor, är det lämpligt att använda Vklass-meddelanden eller ska vi använda vår e-post istället? Eller finns det andra kommunikationsvägar vi bör använda oss av?