Planeringar

Planeringar (pedagogiska planeringar) kan användas på många olika sätt. Bland annat kan man på skolan/kommunen lägga till en eller flera mallar för att styra olika inriktningar på planeringarna.

Läs mer om planeringar i skola.

Diskussionsfrågor

  • På vilka sätt kan man använda pedagogisk planering?
  • Varför skulle man vilja ha olika mallar (rubriker) i olika planeringar?
  • Hur kan planeringar kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet?
  • Hur kan man tänka kring matrisbedömning av planeringar respektive bedömning av uppgifter/prov?