1. Home
  2. Grundkurs för administratörer
  3. Inställningar på en skola

Inställningar på en skola

Som administratör i Vklass har du fått en högre behörighet, i Vklass kallad ”SchoolPrincipal”. Denna behörighet ger dig tillgång till Vklass administrationsdelar som denna kurs kretsar kring. För att nå dessa klickar du på Skoladmin i vänstermenyn. Väl inne i Skoladmin så har vänstermenyn bytts ut till en administrationsmeny. För att nu komma tillbaka till ”vanliga” Vklass klickar du på Vklass-loggan längst upp.

Grundläggande konfiguration

Ett stort antal av de inställningar man kan göra på en skola hittas under menyvalet Skolan och därefter fliken Skolkonfiguration. Dessa inställningar skall i huvudsak bara ses över när man startar upp användningen av Vklass eller om man kommer på att man vill aktivera eller stänga av någon specifik funktion.

För grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar finns en översikt över alla inställningar som kan göras.

En motsvarande översikt finns även för förskolor och fritidshem.

När man startar upp Vklass för första gången rekommenderar vi att man ser över ett antal säkerhetsinställningar.

Om du jobbar på huvudmannanivå (kommun) och har ansvar för organisationens alla skolor så finns det även inställningar som kan göras övergripande för dem alla.

Diverse andra inställningar

Ytterligare några punkter som man även bör se över som administratör är:

Diskussionsfrågor

  • Vem på er skola ansvarar för de olika inställningarna?
  • De inställningar man kan göra bör ju matcha huvudmannens/skolans ”minsta gemensamma nämnare”. Har ni sett över så att de gör det?