Elevregister

Exakta förutsättningar för hur synkronisering går till kan variera från skola till skola. Informationen här hålls generell.

Börja med att läsa igenom artikeln och titta på filmen som övergripande beskriver hur synkronisering i Vklass fungerar. I den listas även vilka delar som normalt hämtas från ert elevregister.

Tre delar som är mycket viktiga att ha koll på vad gäller elevregister-synk är:

Fördjupning för den intresserade…

Vill du, kan du även läsa en fördjupning som i än mer detalj beskriver hur synkroniseringen går till.

Du kan även läsa om specifika förutsättningar för synk från Procapita eller från Extens, beroende på vad din skola använder.

Använder ni Excel istället för ett elevregister för att fylla Vklass med data kan du läsa mer här.