Betygsprocessen

Nedan finner ni steg att följa inför betygsättningen i Vklass;

  1. Kontrollera att undervisningsgrupperna finns med korrekt ämneskod och den innehåller rätt elever och lärare.
  2. Registrera anpassad studiegång på de elever som har anpassningar.
  3. Lärarna registrera och definitivmarkerar sin betyg.
  4. Betygskatalogerna skrivs ut för datering och signering.
  5. Lärarna daterar och signerar satt betyg.
  6. Betygen låses.
  7. Skriv ut terminsbetyg eller slutbetyg.

Under Administratör och sedan Betygshantering finner ni fler artiklar kring betygsättningen. Exempelvis hur man rättar eller ändrar låst betyg. Lägga upp en medbedömande lärare mm.