1. Home
  2. Grundkurs för administratörer
  3. Informationsflöde på skolan

Informationsflöde på skolan

Utanför Skoladmin, i ”vanliga” Vklass, kommer du med högre behörighet se att du har tillgång till fler funktioner än andra på vissa sidor. Framförallt handlar detta om sådana funktioner där du kan nå ut med information både internt på skolan (till lärare/elever) men också externt (till vårdnadshavare).

Hantera nyheter

Nyheter är den huvudsakliga funktionen som används för att gå ut med information till grupper av personer. Nyheterna kan styras till allt från mindre lärargrupper (Team) till hela skolans alla vårdnadshavare eller till och med hela kommunens alla skolor.

Läs mer om hur nyhetsfunktionen fungerar (skola).

I förskola/fritids finns också nyhetsfunktionen, som du kan läsa mer om här.

Som enskild lärare har man behörighet att skicka nyheter till sin egen klass eller sina elevgrupper/kurser. Du som administratör kan dock skicka nyheter till valfria klasser/grupper på hela skolan samt även lägga ut nyheter till alla på skolan på en gång.

Kalender

I Vklass kan man styra kalenderhändelser så att de visas för vissa grupper/klasser eller för alla på hela skolan. Samtliga kalenderhändelser som man lägger in kommer sedan med automatik hamna i varje användares personliga schema.

Som administratör brukar man få ansvara för skolans övergripande kalendarium där händelser som gäller alla på skolan kan läggas ut.

Skolans kalendarium hittar du under Min skola > fliken Kalendarium. Här kan du trycka på ”Hantera händelser” för att lägga in de aktiviteter du vill ska dyka upp i allas kalendrar kommande läsår. T.ex. storsamlingar, gemensamma friluftsdagar etc.

Förskolor/fritids kan läsa mer här om hur kalendern fungerar.

Om ni har några särskilda lediga dagar då skolan är helt stängd kan ni lägga in dessa som ”röda” dagar i funktionen Lediga dagar.

Dokument/filer på skolnivå

Vill man dela dokument med alla elever/vårdnadshavare eller med all personal på skolan finns ett dokumentarkiv under ”Min skola”. Det kan t.ex. handla om policydokument, likabehandlingsplan, protokoll från föräldraråd och mycket annat. Sådant som man vill hela tiden ska vara tillgängligt för nedladdning.

Diskussionsfrågor

  • Vad har ni för förväntningar på att Vklass skall underlätta för er i kommunikationen med vårdnadshavare och lärare/elever? Vad behöver ni göra för att dessa förväntningar ska infrias?
  • Vilken typ av dokument kan vara bra att lägga upp så att de alltid ligger delade i de olika filarkiven?
  • Hur gör vi skillnad på dokument vi lägger upp samt nyheter eller andra sätt att kommunicera med vårdnadshavare så att det blir så tydligt som möjligt?
  • Hur undviker vi ”information overload”? Hur används funktionenerna så att flödet av nyheter & filer inte blir för långt att scrolla igenom och information därmed missas?
  • Hur ska ni använda start- och slutdatum på nyheterna? Motivera.