1. Home
  2. Grundkurs för administratörer
  3. Hantera användare och behörigheter

Hantera användare och behörigheter

I Skoladmin, under menyvalet Användare finns ett antal funktioner du kommer använda för att hantera konton, behörigheter och data om skolans användare.

Hantera lösenord, användarnamn m.m.

Det första man behöver veta är om skolan/kommunen använder Vklass (vklass.se) för inloggning eller om kommunen har en egen lösning där man loggar in. Om du är osäker så rekommenderar vi att du vänder dig till Vklass-ansvarig på kommunen som kan hjälpa till att reda ut begreppen.

Just detta hur man loggar in är också oerhört viktigt att all personal, alla elever och inte minst alla vårdnadshavare har bra koll på! Som administratör kommer du troligen få frågor om glömda lösenord och användarnamn, och vet du då inte säkert om du kan hantera dessa i Vklass eller om de hanteras i något annat system blir det svårt att hjälpa till.

OM ni utnyttjar Vklass användarnamn & lösenord, dvs loggar in direkt på vklass.se, så kan du läsa mer om hur du återställer glömda lösenord & användarnamn här.

Ändra personuppgifter på en användare

Via Skoladmin > Användare kan du söka fram en person. Välj först typ av användare i flikarna (Elever, Personal, Vårdnadshavare). Här kan du skriva in sökord och få fram en lista på personer. Trycker du bara på Sök utan att skriva in nått så får du fram alla på hela skolan. Klicka på den lilla redigera-ikonen intill en person i listan för att nå personprofilen.

Om ni inte har något elevregister går det bra att ändra i de olika fälten, tryck Spara när du är klar.

Har ni ett elevregister så kommer all persondata här att uppdateras med automatik (läs mer om detta i kapitlen om Synkronisering senare i kursen). Det innebär att du egentligen inte kan ändra något här.

För att hålla koll på vem som är vem mellan elevregister och Vklass används personnumret som en unik nyckel. Det innebär att om en person får ett nytt personnummer i ert elevregister så måste personnumret även ändras i Vklass. Det kan du göra på denna sida. Läs mer om detta här!

Sätta behörigheter

Som administratör ansvarar du ofta för att hantera personer högre behörigheter i Vklass. Detta gör du via fliken Rättigheter på en personprofil.

Läs mer om vilka roller/behörigheter som finns i Vklass och vad dessa innebär.

Observera att om man sätter högre behörigheter på en person i Vklass så kommer man också behöva städa bort dessa ifall personen slutar på skolan.

Det finns en funktion för att snabbt se vilka personer på skolan som har högre behörigheter. Denna hittas under Skoladmin > Skolan > Övrigt > Användare i högre roller. Detta är något som är bra att ha som rutin vid läsårsslut att gå igenom så att man inte har personer med för mycket behörigheter på skolan.

Diskussionsfrågor

  • Vilka personer på skolan bör ha någon form av högre behörighet? En rekommendation är att begränsa antalet personer med högsta rollen SchoolPrincipal.
  • Har ni koll på vilken inloggningslösning som ni ska använda (kommunens egen eller vklass.se)? Är informationen om detta tydlig gentemot vårdnadshavare?
  • Känner du dig säker på rutinen vid byte av personnummer? Vad har ni för processer på plats för att säkra upp att detta hanteras korrekt?