1. Home
  2. Administratör
  3. Inställningar
  4. Organisationsinställningar / kommunövergripande inställningar

Organisationsinställningar / kommunövergripande inställningar

Har man behörighet som organisationsadministratör (Org Administrator / OrganisationAdmin) kan man göra vissa inställningar som gäller alla skolor i organisationen (ofta hela kommunen).

I Skoladmin finns valet Organisation. Här finns ett antal inställningar.

Tillåt lärare att se resultat från andra skolor i organisationen. Denna inställning aktiverar så att mentor/rektor kan titta tillbaka på en elevs resultatsida för att se vad eleven fått för resultat på föregående skola. T.ex. kan högstadiementorn titta på sina elevers resultat från mellanstadiet. Detta gäller bara resultat inom samma organisation/kommun, och endast inom samma skolform. Så resultat/information följer inte med från förskola till grundskola eller från grundskola till gymnasieskola. Resultaten finns att hitta på elevens resultatsida, där man med inställningen aktiverad kommer kunna välja föregående skola i en lista.

Tillåt inloggning med användarnamn/lösenord för elever/lärare/vårdnadshavare. Denna inställning avaktiverar man när man vill låsa så att användare inte kan logga in på vklass.se med användarnamn/lösenord. Detta om man t.ex har en egen inloggningslösning via kommunens hemsida som man vill att alla användare skall använda. Om en användare trots allt försöker logga in på vklass.se kan man visa ett anpassat meddelande, detta ifylles i rutan ”Text som visas om inloggning med användarnamn/lösenord är avstängt”.

Tillåt inloggning med mobilt BankID. Denna aktiveras om man vill tillåta att användare loggar in med BankID på vklass.se (har kommunen en egen inloggningslösning med BankID behöver denna inte vara aktiverad). Om den inte är aktiverad och en användare försöker logga in med BankID får användaren ett meddelande om att det inte är tillåtet.

Egen url som användaren hamnar på vid utloggning. I de fall organisationen/kommunen har en egen inloggningslösning vill man ofta att användare skall hamna tillbaka i den egna lösningen när man trycker på ”Logga ut” i Vklass. Här kan man ställa in vilken webbadress användarna skall hamna på vid utloggning.

Annat en organisationsadministratör kommer åt

Det är möjligt att lägga nyheter på organisationsnivå som då når ut till alla skolor & förskolor i organisationen.

Man kommer även åt ett gemensamt filarkiv där filer kan distribueras. Detta hittas via menyn Kommunikation i Skoladmin, fliken Delade dokument.

Under Skolan > Applikationer kan Lärresurser aktiveras. Med organisationsbehörighet kan resurser läggas upp som gäller alla skolor & förskolor i organisationen.

Under Skola > Övrigt > Kategorier, kan kategorier läggas upp som gäller för hela organisationen. Detta gäller framförallt förskolor & fritidshem som använder dessa när dokumentationsinlägg taggas.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles