1. Home
  2. Administratör
  3. Lärresurser – skolans viktiga tjänster

Lärresurser – skolans viktiga tjänster

Lärresurser är ett sida i Vklass där skolan/organisationen kan lägga upp länkar till externa tjänster eller viktiga dokument för nedladdning. Varje länk/dokument får en ikon och ett namn som användarna klickar på för att nå tjänsten. Ett vanligt användningsområde är att använda sidan som en portal för att nå tjänster inom Skolfederation.

Funktionen aktiveras för skolan under Skoladmin > Skolan > Applikationer. Kryssa där i rutan för att menyvalet Lärresurser skall dyka upp för användarna på skolan. Lägg sedan till länkar till de tjänster som skolan erbjuder. Tjänsterna kan även delas in i olika kategorier för en bättre överblick.

Är man administratör för en hel organisation kan man lägga upp tjänster som skall synas på alla skolor i organisationen.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles