Lediga dagar

Denna artikel visar hur funktionen stöds, både på förskolor och fritidshem samt på grundskola, gymnasieskola och vux.

Förskola och fritidshem

Använd funktionen för att informera vårdnadshavare om stängda dagar. Funktionen nås av en administratör via Skoladmin > Kalendarium > Lediga dagar.

Som standard finns vanliga svenska högtider inlästa, dessa dagar är automatisk stängda vilket gör av vårdnadshavare inte kan lägga omsorgstider dessa dagar. Även klämdagar kan vara inlästa vissa år. För klämdagarna är det förskolan eller fritidshemmet som avgör om det ska vara en stängd dag eller inte.

Det är även möjligt att lägga upp egna lediga dagar, dessa syns sedan i kalendern för personal och vårdnadshavare. Klicka på den blå + ikonen för att lägga upp lediga dagar och mata sedan in rätt datum och information (se bild).

Observera att rutan Stängt avgör om vårdnadshavare ska kunna lägga omsorgsschema för den aktuella dagen. Om rutan bockas för (som i bilden) går det ej att lägga omsorgstider den lediga dagen. Tvärt om kan en klämdag ligga upp som en ”ledig dag” men ändå vara möjlig att schemalägga då många förskolor har öppet.

Grundskola, gymnasium och vux

Använd funktionen för att informera om lediga/röda/stängda dagar i kalendrar och scheman till elever, vårdnadshavare och personal.

Funktionen hittas av en administratör via Skoladmin > Skolan > Övrigt > Lediga dagar.

Som standard finns vanliga svenska högtider inlästa. Även klämdagar kan vara inlästa vissa år. Det är här möjligt att lägga till egna lediga dagar eller perioder. Det kan t.ex. vara höstlov, sportlov, stängda studiedagar etc.

En ledig dag visas som en röd kalenderhändelse i elevernas, lärarnas och vårdnadshavarnas kalendrar/scheman.

Lediga dagar används även i beräkning av exempelvis ledighetsansökan. Om en vårdnadshavare söker om ledighet för sitt barn under en längre period så kommer lördagar, söndagar och eventuella lediga dagar under den perioden att räknas bort i siffran som anger hur många dagar ledighet som sökts.

Updated on 1 mars, 2021

Was this article helpful?

Related Articles