Lediga dagar

Använd funktionen för att informera om lediga/röda/stängda dagar i kalendrar och scheman till elever, vårdnadshavare och personal.

Funktionen hittas av en administratör via Skoladmin > Skolan > Övrigt > Lediga dagar.

Som standard finns vanliga svenska högtider inlästa. Även klämdagar kan vara inlästa vissa år. Det är här möjligt att lägga till egna lediga dagar eller perioder. Det kan t.ex. vara höstlov, sportlov, stängda studiedagar etc.

En ledig dag visas som en röd kalenderhändelse i elevernas, lärarnas och vårdnadshavarnas kalendrar/scheman.

Lediga dagar används även i beräkning av exempelvis ledighetsansökan. Om en vårdnadshavare söker om ledighet för sitt barn under en längre period så kommer lördagar, söndagar och eventuella lediga dagar under den perioden att räknas bort i siffran som anger hur många dagar ledighet som sökts.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles