1. Home
  2. Grundkurs för administratörer

Grundkurs för administratörer

Kursen vänder sig till dig med högre behörighet i Vklass. Framförallt om du arbetar som skolassistent, schemaläggare eller annan administrativ personal.

Du kan använda kursen som ett komplement till en grundutbildning i ett införande av Vklass eller för att fräscha upp dina kunskaper efter en tids användning. Ska du själv utbilda kollegor så kan kursen också användas som ett underlag för en sådan utbildning.

Utbildningen är uppbyggd på liknande sätt som en vanlig grundutbildning går till i ett införande. Skillnaden är att du fritt kan navigera mellan de olika ämnesområdena i menyn, hoppa över sådant du redan kan eller inte tänkt använda och genomföra kursen i egen takt. Kapitlen består som regel av:

  • Kort introduktion, hänvisningar till filmer och fördjupande artiklar
  • Tips på övningar att genomföra själv och i grupp
  • Diskussionsfrågor som ni kan ta upp på ett arbetslagsmöte eller prata om i mindre grupper.
  • Ibland förkommer också en testa-dig-själv quiz

Vi rekommenderar att kursen genomförs av flera personer gemensamt. På så vis kan ni utnyttja diskussionsfrågorna och hjälpa varandra att komma vidare!

Navigera mellan de olika ämnesområdena i menyn till höger.