Rapportverktyget

Det finns ett stort antal rapporter att ta ut i olika syften. De flesta av dessa hittas under menyvalet Rapporter i Skoladmin. Här kan du läsa lite mer om dessa.

Det finns även ett stort antal översikter över omdömen och annat runt om i Vklass. Som administratör har du tillgång till att titta i samtliga klasser och kurser/grupper i Vklass. Enklaste vägen till dessa är via Min skola > knapparna Klasser eller Kurser/Grupper. I varje klass/grupp har du flikarna Omdömen resp. Resultat där flera översikter över elevresultat och närvaro finns.