Checklista efter kursen

Testa dina kunskaper i Vklass genom att checka av om du kan nedan punkter!

Jag kan…

Hitta till en enskild användares profilkort i Skoladmin.

Sätta högre behörigheter på en användare.

Skicka ett meddelande till en viss elevs vårdnadshavare.

Lägga ut information till en hel klass/grupp/skola (nyhet).

Ändra i skolans kalendarium.

Hjälpa en vårdnadshavare eller elev som inte vet hur de ska göra för att logga in i Vklass.

Besvara och skicka in ett supportärende.

Felsöka i elevregister och schemaprogram ifall en lektion inte visas korrekt i Vklass.