Vårdnadshavare

En stor vinst och grundläggande poäng med Vklass är att man snabbt kan nå ut med information till vårdndadshavare. Många gånger är en smidig och friktionsfri kommunikationskanal till hemmet en förutsättning för att lyckas.

Vi rekommenderar att ni tittar på filmen som beskriver hur Vklass fungerar för vårdnadshavare.

Vill ni hjälpa vårdnadshavare att komma igång, hänvisa dem gärna till denna kunskapsbank och kategorin Vårdnadshavare.

Diskussionspunkter

  • Vad är viktigt för att vårdnadshavare ska få en bra överblick över sina barns förskole- och skolgång? Hur måste ni lägga upp struktur/arbete i Vklass för att nå detta?
  • Behövs nått samarbete/samordning mellan förskola/grundskola/gymnasieskola i kommunen för att det ska bli bra och tydligt för vårdnadshavare? Motivera.
  • Vad (vilken funktion eller sätt att använda Vklass på) tror ni att er verksamhet kommer ha störst nytta av i just kommunikationen med vårdnadshavare?
  • Hur kan ni på ett smart sätt berätta för vårdnadshavare vilken information de kan förvänta sig hitta i Vklass?