Synkronisering

Denna del av kursen handlar om Synkronisering. Denvänder sig till skolor som har ett elevregister i botten som föder Vklass med data (grupper/klasser/elever/lärare etc.) samt de skolor som har ett schemaläggningsprogram (i huvudsak NovaSchem). Om detta inte gäller er kan ni hoppa över denna del.

Använder ni Excel istället för ett elevregister för att fylla Vklass med data kan du läsa mer här.

Exempel på elevregister som Vklass läser data från är:

  • Extens
  • Procapita
  • Alvis
  • IST Administration
  • Tieto Education

Exempel på schemaläggningsprogram som Vklass läser data från är:

  • NovaSchem
  • Skola 24 Schema
  • gp-Untis
  • TimeEdit