1. Home
  2. Administratör
  3. Inställningar
  4. Inställningar – en översikt

Inställningar – en översikt

Hittas under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration. Nedan gäller framförallt grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar.

Det finns även mer utförlig info för förskolor/fritidshem (klicka här!).

Frånvaro och närvaro

  Inställning Rekommendation  
Vem kan registrera giltig frånvaro Lärare, föräldrar och elever
Fritextkommentar vid frånvaroreg. Nej Blir lätt känsliga uppgifter. Orsak som ”hos läkaren” är ej tillåtet.
Elever kan registrera frånvaro från ålder 18 Myndiga elever.
Elev/förälder kan registrera X timmar bakåt 0 Frånvaro ska registreras innan skolan startat.
Elev/förälder kan registrera X timmar framåt 24 Hela dagen eller hela kommande dag
Lärare kan registrera X timmar bakåt 72 3 dagar. Ger även en helg.
Lärare kan registrera X timmar framåt 720 En månad. För ledighet etc.
Tillåt frånvaroregistrering via talsvar Tillåtet
Elever från ålder X kan registrera frånvaro via talsvar utan målsman 18 Myndiga elever.
Frånvaroregistrering via telefon registrerar heldag Nej Man måste ringa innan första lektionen startat.
Skicka påminnelse och veckosammanställning till lärare och klassföreståndare Ja
Skicka veckosammanställning till vårdnadshavare via mejl Ja
Veckosammanställningen skickas på Söndag Ger lärare lite tidsfrist
Skicka dagliga frånvarorapporter till vårdnadshavare via Sms och via e-post om mobil ej finns,

därefter välj ”I slutet av dagen”.

Det går även att välja att skicka SMS/e-post löpande under dagen.
Skicka daglig sammanställning av all frånvaro till e-post Skolassistenten
Aktivera frånvarovarningar Nej Ja om det är en gymnasieskola eller i vissa fall högstadium.

Behörigheter och moduler

Läs mer om bedömningsfunktioner…

  Inställning Rekommendation  
Aktivera nationella prov Nej Om man kommit överens om att göra NP-registrering via Vklass, välj JA!
Tillåt lärare att skriva ut klasslistor på alla klasser Nej Behörighet bör endast gälla sin egen klass
Tillåt lärare att skriva ut deltagarförteckning på alla grupper Nej Se föregående
Tillåt lärare att kunna skriva ut frånvarorapport på alla elever Nej Se föregående
Använd modulen för IUP Ja (grundskola)

Nej (gymnasieskola)

I de fall Vklass används för IUP (Skolverkets blanketter)
Använd utvecklingsområden i IUP omdömen Nej Kan användas för att dokumentera social utveckling i IUP.
Använd modulen för skriftliga omdömen Nej Bör inte användas längre.
Använd modulen för Hittills uppnådda mål Nej (grundskola)

Ja (gymnasieskola)

Inte alla gymnasier vill bedöma på detta sätt.
Använd Kunskapskravsmatriser Ja
Aktivera selektiv publicering av kunskapskravsmatriser Nej Om man inte vill att VH/elev ska se resultaten i matriserna förrän efter publicering.
Skolkod (CSN-rapportering) Skolkod från SCB. Endast gymnasieskola

Integrationer

  Inställning Rekommendation  
G Suite och Office 365 Kontakta Vklass för information.
Inställning för plagiarismkontroll Om kommunen/skolan har system för detta
Unik integrationsadress till Nationalencyklopedin Adress fås av NE support Om kommunen har licens för detta
Synkronisera matsedel
Aktivera Skolon-integration För de skolor som använder Skolon.
SSO till Dexter Nej Endast kommuner/skolor med Dexter

Övriga inställningar

  Inställning Rekommendation  
Tillåt kampanjer och tävlingar från Vklass Ja
Aktivera studiecoachning för skolan Ja För grundskola år 6-9 och gymnasieskolan
Användare kan byta användarnamn Ja Om egen inloggningslösning används, välj Nej.
Användare kan byta lösenord Ja

Säkerhetsinställningar

Läs mer om dessa här…

Updated on 1 mars, 2018

Was this article helpful?

Related Articles