Schema

Från schemaläggningsprogrammet kan Vklass hämta schemapositioner för lektioner med:

  • Tid för lektionen
  • Vilken grupp/klass lektionen berör
  • Vilken lärare som undervisar på lektionen

Vklass hämtar alltså inte någon lista på elever eller dylikt kopplat till lektionen, utan vilka elever som ska vara på lektionen hämtas från elevregistret via den klass eller grupp som lektionen är kopplad till.

Har din skola NovaSchem eller Skola24 kan ni läsa mer om hur synk därifrån går till.