Felsökning

Eftersom de flesta skolor har tre system som ska kommunicera med varandra är det viktigt att systemen pratar samma språk. I elevregistret skapas grupper innehållande elever och lärare. I schemaläggningsprogrammet skapas lektioner kopplade till de grupper som finns i elevregistret. I Vklass skall information från både elevregister och schemaläggningsprogram läsas in och stämma överens för att Vklass skall kunna visa informationen.

De tre viktigaste punkterna att hålla reda på är:

  • Det är samma gruppnamn i schemaprogrammet som i elevregistret.
  • Det är samma lärarsignaturer i schemaprogrammet som i elevregistret.
  • Det är samma kurskod på lektionen i schemaprogrammet som det är på gruppen/aktiviteten i elevregistret.

Det vanligaste man upptäcker som fel är att lektionen inte syns för elever eller för lärare. Orsaken till detta kan variera och felet kan ligga både i schemaläggningsprogrammet eller i elevregistret. För att underlätta att hitta felet finns en enkel checklista.

Om man trots checklistan inte hittar felet rekommenderas Vklass felsökningsverktyg. Verktygen finns till för att underlätta att hitta var felet kan finnas någonstans utifrån den information som Vklass har om lektionen, gruppen och läraren.

Just när man är ny skola in i Vklass eller om man kommer till ett nytt läsår, finns det några punkter som är särskilt viktiga att tänka på.