Support och utbildning

För att det ska fungera långsiktigt för er skola med användningen av Vklass är det viktigt att ni har en idé om hur en utbildnings- och supportorganisation kan se ut. Dels för det löpande dag-till-dag arbetet där frågor från personal, elever och vårdnadshavare dyker upp, men även när ny personal börjar på skolan och ansvariga i organisationen byts ut.

Support

Supporten fungerar enligt nedan bild. D.v.s. alla elever och personal kan lägga supportärenden. Dessa landar i er lokala supportorganisation. Om de personer som finns i den inte kan lösa ärendet, kan de skicka det vidare till Vklass support. Det är också endast dessa ”supportanvändare” i er lokala organisation som kan ringa till Vklass telefonsupport.

Läs mer om support här.

Vårdnadshavare har ingen möjlighet att skicka in supportärenden via Vklass. De hänvisas alltid till er supportorganisation på skolan eller till sitt barns lärare. 

Utbildning

En grundutbildning behövs såklart för att komma igång. Normalt i ett större införande i en kommun eller för en huvudman med många skolor utbildar vi på Vklass ett gäng utvalda personer (handledare/IT-inspiratörer/lokala utbildare/super-user). Deras uppdrag blir sedan att utbilda alla sina kollegor. I det arbetet kan onlinekurserna för personal vara ett utmärkt komplement!

Även när det kommer till nyanställd personal behövs det löpande utbildning. Det är då viktigt att det finns en plan för detta på skolan. Kanske är onlinekurserna obligatoriska att genomgå?

Diskussionsfrågor

  • Hur organiserar vi utbildning av/introduktion för nyanställd personal? Vem ansvarar för att detta sker löpande under kommande år med Vklass?
  • Vem/vilka är utsedda ”supportanvändare” på skolan? Har de tid till sitt uppdrag och har de koll på hur ärenden skickas vidare till Vklass support?
  • Erfarenhetsutbyten och diskussioner om hur systemet används löpande är bra. Kan vi ordna så att några minuter på varje APT/arbetslagsmöte eller andra återkommande personalträffar ägnas åt Vklass? T.ex. att någon berättar om något bra som hen gjort, eller att någon från er lokala supportorganisation kör en mini-utbildning inom någon funktion som just nu är aktuell.